Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Istenember Sorozat: ,,12. Shoud: A hét pecsét''

Elhangzott a Bíbor Körben

2003. július 19-én

 

Ma nagyon gyengéden - igen óvatosan - feltörjük a Hét Pecsétet.

Azt akarjuk, hogy értsd meg jól, hogy ezt csak saját magadon/magadért hajthatod végre.

Nem teheted meg az egész emberiségért. Képtelen vagy helyettük/értük megtenni. Nem teheted meg a közvetlenül melletted ülőért sem. Nem teheted meg a saját gyermekeidért és a szüleidért sem.

Gyengéden csak a saját Hét Pecsétedet törheted fel. De látjátok, amint kinyíltok, amint változtatjátok a rezgéseteket, a benneteket körülvevő összes dologra hatással vagytok. Amint már említettük volt, midőn megváltoztatjátok a vibrációtokat, akkor egy semleges potenciálú energiát küldtök ki, amit bármelyik ember felhasználhat, bármilyen fajtájú életforma, amely ennek felhasználása mellett dönt. De az akaratukban nem zavarjátok meg őket.

Nagyon sok ember, az emberiség túlnyomó többsége nem akar úgy dönteni, hogy felnyitná a Hét Pecsétet. Megértendő és tisztelendő ez.

Amennyiben ma itt vagy, energetikailag vagy fizikálisan, nem muszáj ezeket felnyitnod. Megértendő, hogy amint nagyon-nagyon óvatosan felnyitod ezeket... igen, valóban - valaki épp most kérdezi - nagyon sokan már régen túl vannak ezen a folyamaton, lényegesen segítve több burkoló réteg leolvasztását is ezekről a pecsétekről, amelyek eddig fedték őket. És most, most ebben a biztos csoportenergiában óvatosan nyisd fel őket szép sorban.

Ez volt az a hét jellemző, ami az Otthonból idevezető úton alakult ki... keresztül a Tűz Függönyén... keresztül az Ark Rendjén... s az összes földi tapasztalásotokon keresztül. Ezek a jellemzők mélyen belétek lettek ágyazva, általatok. ezek azok a kondíciók, melyek készen állnak a változásra.

Ezek Régi paradigmák, és Régi dinamikák, Régi mintázatok, melyek most készen állnak a változásra. Ezeket nem a szellem szakította a nyakatokba, vagy a sötétség okozta volna. Ezek egyszerűen csak az utazásotok körülményei és mintázatai. A sötétség itt van ma, mivel részese az utazásotoknak, egy rész belőletek. A sötétség itt van, hogy megmutassa pontosan néktek mi volt ez, s mi nem, megmutassa, hogy egyszerűen csak egy jellemzője volt a Réginek, aminek létére többé már nincsen szükség oly módon, ahogyan ti megteremtettétek.

(szünet)

Az Első Pecsétben, drága barátaim, az Elkülönülés Energiája van.

Ez az energia mélyen belétek van ágyazva. Ott van ez bennetek azóta, mióta elhagytátok az Otthont, kereszteztétek a Tűz Függönyét. Lepecsételtétek magatokban, éltétek és hittétek ezt, elfogadtátok, hogy el voltatok választva a Szellemtől. amikor keresztülmentetek a Tűzfüggönyön, megéreztétek hogy milliárd és milliárdnyi darabkára hulltok szét, az teremtette meg az elkülönülés érzetét.

Az elkülönülésnek ez az érzete azóta van véletek... késztetve arra, hogy Hazamenjetek... sóvárogva az Anya/Atya/Isten után... de képtelenül meglelni ezt az energiát... vágyva azt, hogy ismét vállaitokat takarja a drága Király és Királynő ölelő karja... az egységé, ahonnan jöttetek.

 A szeparáció illúzió volt. Annak kellett lennie. Le kellett ezt pecsételni bennetek, hogy elmehessetek a saját utazásotokra. Nagyon jól szolgált benneteket. A modernkori egyházak felerősítették és felnagyították az elkülönülés energiáját. Még mélyebben belétek ágyazták. Arról beszélte néktek, hogyan lettetek kizsuppolva a mennyekből, kitiltva az édenkertből.

Drága barátaim, az volt a Régi Energia, s ennek nincsen helye az Újban. Nem vagytok elszeparáltak. Valójában, sohasem voltatok. Tehát, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, drága barátaim, engedjétek meg magatoknak, hogy felnyitjátok az Első Pecsétet.

Amint felnyitjátok, a Szeparáció Pecsétje visszahozza a Szellem és az Otthon energiáját. Visszahozza Isten szeretetét. Visszahozza a valóságba, a jelenbe. Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondhassa többé azt néktek, hogy el vagytok különülve Istentől. Soha.

(szünet)

A Második Pecsétben rejlik az Én energiája.

Látjátok, amikor kereszteztétek a Tűz Függönyét és megtapasztaltátok az elkülönülést, ugyanekkor kezdtétek először megtapasztalni az Ént is. Felismertétek a saját azonosságotokat és a saját spirituális ujjlenyomatotok mintázatát.

Ez volt az Én felismerése, de ugyanakkor ez teremtette meg az Én-kételkedését, kétségbeesését.

,,Ki vagyok én? Ki vagyok én? Miért nem vagyok többé Otthon? Miért vagyok ürességben?''

Az Én és az Én-kétely tudatosulása adta meg ugyanakkor az energiát az Én-önfelfedezéséhez is.

Idők eonjain át tartott az utazásotok, melynek célja az volt, hogy felfedezzétek, kik vagytok, s kik nem vagytok. Az egyházak azt mondják néktek, hogy az Én rossz, illetve hibás dolog. Megértendő az és emlékezzetek is erre, hogy ti voltatok azok, akik segítettetek megteremteni néhányat ezekből a doktrínákból és az egyházak dogmáiból.

De itt az idő átalakítani ezeket, Újjá-alakítani őket.

Az egyházak azt mondják, hogy az Ént meg kell semmisíteni. Azt mondják néktek, hogy nincs rá szükségetek, helyette valami ismeretlen Istent ajánlanak a számotokra, és egy napon elvesztitek az összes emlékezéseteket arról, hogy kik is voltatok valaha és visszajuttok Isten áldott mennyországába, jókora mézes-mázos, csöpögős egységbe.

Drága barátaim, az Új Energiában van Én. Van én/ön-felismerés, én-megértés.

Emlékezni fogsz arra az utazásra, ami idehozott.

Emlékezni fogsz arra, hogy ki vagy.

Az Én nem megtagadható.

Az Én nem elpusztítható.

Minden éjjel, szerte a világon embereken dolgozunk, akik meg akarják ölni magukat, fizikálisan és érzelmileg. Megpróbálják kiölni magukból azokat az emlékeket, amelyek arról tanúskodnak, hogy mit tettek és hol voltak.

Minden éjjel zokogunk, mert az Én a Szellem igen becses ajándéka.

Ez az ajándék a tiétek. Sem férfi, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt többé, hogy tagadd meg az Ént. A különleges spirituális identitásod lényeges részét.

Te vagy az Én Megteremtője.

Tehát, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok fel a Második Pecsétet.

Lásd meg az Éned szépségét. Gyengéden hagyd felnyílni a Második Pecsétet. 

 

Drága barátaim, Harmadik Pecsét is van.És igen - akik csak most kérdeznék meg még - ezek a pecsétek a csakrák energiájával vannak kapcsolatban. Azokkal az energiákkal vannak kapcsolatban, amelyekről a szentírás szól, amennyiben tanulmányoztátok már azt egy kicsit.A Harmadik Pecsét mögött van a Sátán energiája. Ez ott van bennetek, mélyen belétek ágyazva.A Sátán energiája nem más, mint a dualitás, a világos és a sötét. Régen ennek. saját hatalma volt. De már tudjátok jól, hogy a hatalom csak illúzió. A Sátánnak hatalom lett juttatva, saját identitást kapott, megvolt a maga saját helye Istennel, a Szellemmel egyetemben.Csakugyan, napjaink egyházai, templomai azt tanítják, hogy választanotok kell Isten vagy a Sátán között. Ezek lényegében ugyanazok. Ezek lényegében ugyanazok, egyetlen dolog részei. De, ez belétek lett ágyazva mélyen, a dualitásnak ez az érzékelése, hogy meghasadtság van, hogy megosztottság van.Van egy félelem, mely motivált benneteket... beteggé tett benneteket... elgyengített benneteket... megölt benneteket... a félelem, hogy a Sátán a körmei közé kaparinthat benneteket. Versenyt futottatok a fényért. Menedéket akartatok venni a fényben. De, a Sátán látszólag mindig rátok talált. Csodálkoztatok azon, hová lett Isten, hogy Isten miért nem kezeskedik értetek, miért üldöz a Sátán benneteket folyamatosan.A Sátán energiája, amint azt ma már tudjátok jól, pusztán illúzió. Nincsen olyan Sátán, amilyent az egyházak szeretnének a hiteitekben elültetve látni. Nem kell dönteni a menny és a pokol, a világos és a sötét között. Ez csak dualitás volt. Ugyanakkor elhittétek azt is, hogy a Sátán ott van bennetek, hogy van olyan részetek, mely olyan rossz, oly ördögi, amit lehetetlen lenne szívből szeretni, aminek a létét is le kéne tagadjátok. Kidaraboltátok ezt a részeteket magatokból.Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok fel a Harmadik Pecsétet, hogy nyilvánvalóvá váljon, a dualitás illúzió volt, hogy az energia az csak energia, egészen odáig, míg nem tesztek reá valamilyen címkét. Ez is csak a Szellem energiája. Érezzétek a sötét energiákat, amelyek ott vannak ennek a teremnek mind a négy sarkában. Megértendő, hogy azt a játékot, amit játszottak, azt ti kértétek tőlük.Sem ember, sem asszony vagy egyház ne mondhassa néktek azt, hogy a Sátán elkaphat benneteket. Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt néktek, hogy volt a Szellem ellentétes erő is. Ez ott van bennetek. Ti vagytok a Teremtők. Gyengéden hagyjátok ezt a pecsétet felnyílni.(szünet)Kedves barátaim, a Negyedik Pecsétben ott a Bűn energiája. Ugyanakkor ez a bűntudat energiája is, amit oly régóta cipeltek magatokkal. Mélyen belétek van ez ágyazva, a humán spirituális kondíciók részeként. Bűn és bűntudat - ugyanaz a két dolog. A bűntudatot azóta cipelitek, mióta elhagytátok az Otthont. Bűntudatot cipeltek magatokkal amiatt, hogy megpróbáltatok más angyalokat elpusztítani vagy a hatalmatokba keríteni a nagyon régi múltban, még abban az időben, amikor a csillagok, a galaxisok lettek megteremtve, jóval azelőtt, hogy egyáltalán testet öltöttetek volna. Bűntudatot cipeltetek magatokkal, mivel azt mondták néktek, hogy olyasmiket tettetek, amik nem érdemlik ki Isten szeretetét. A bűn és a bűntudat energiáját hordtátok magatokban. Ezek részei voltak a humán spirituális kondícióknak. Amint felnyitjátok ezt, fel fogjátok ismerni, hogy sosem volt okotok bűntudatot érezni, hogy nem volt olyan dolog, amit bűnnek hívtok. CSAK tapasztalás van. Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, engedjétek meg a Negyedik Pecsétnek, hogy felnyílhasson. Szabadítsátok meg magatokat a bűn terhétől, attól a bűntudattól, amit oly sokáig hordoztatok. Az Új Energiában nincs olyan dolog, mint ,,bűn.'' Nem kell bűntudatotok legyen.Sem ember, sem asszony, vagy egyház ne mondja azt többé, hogy bármi rosszat tettetek Isten mindent látó szeme szerint. Mindez tapasztalás volt. Az Új Energiában olyan benső egyensúllyal bírtok, ahol már nincsen késztetésetek arra, hogy olyasmit cselekedjetek, ami a többi ember akarata ellenére van, a Föld ellen cselekedjetek... vagy bármilyen élő objektum ellenére, mivel már sokkal jobban képesek vagytok megérteni a saját utazásukat. Sokkal nagyobb együttérzéssel lesztek irányukban, olyan együttérzéssel, mely lehetővé teszi már azt is, hogy miközben látjátok, milyen szörnyűségeket követnek el, még mindig könyörülettel tudjátok szemlélni és szeretni tudjátok őket. Engedjétek el a bűnt és a bűntudatot. S mint az Új Energia tanítói, segítsetek a többieknek ezen nagyon nehéz akadály leküzdésében, ennél a nagyon nehéz csakránál.(szünet)Drága barátaim, az Ötödik Pecsét mögött olyan energia van, amire azt szeretnénk, hogy nagyon nagy figyelmet fordítsatok és innentől fogva ez így maradjon az elkövetkezőkben is. Amint létrehoztátok a humán spirituális kondíciókat, s lepecsételtétek magatokban a tudatosságotokkal és hitrendszereitekkel, megteremtettetek egy olyan érdekes összetevőt, amit Szenvedésnek hívnak. Szenvedés. Éreztétek, hogy az Otthonba visszavezető út, ami jóvátétel útja lenne az úttévesztés miatt, a szenvedésen keresztül történt meg. Ez a legfrissebb pecsét.Saját magatoknak adományoztátok a szenvedést... a fizikális szenvedést... a pénzügyi szenvedést... a szenvedést a többiek szenvedése miatt.Drága Shaumbra, a másokért való szenvedés szakértőivé váltatok! Emígyen, megtagadtátok tőlük azt, hogy saját szenvedésük legyen. Továbbá, ez azt is mutatja, hogy mennyire hiányzik az együttérzésetek az irányukba.Magatokra vettétek a saját szenvedéseteket... a világ szenvedését... az elmúlt életek szenvedését... azoknak az univerzumoknak a szenvedését, amelyek még meg sem lettek teremtve. (a közönség felnevet) Magatokra vettétek azoknak az angyaloknak és entitásoknak az összes szenvedését, akik csak valaha is voltatok.Jó mélyen magatokba ágyaztátok ezeket a szenvedéseket, ami szív problémákat okoz néktek. Problémáitok támadnak emiatt az életetekben. Oly mélyre ereszkedtetek utazásotok során, hogy azt gondoltátok, az egyetlen kivezető út innen a szenvedés, a szenvedés és a szenvedés.Midőn készen álltok arra, hogy felnyissátok a Szenvedés Pecsétjét, úgy fogjátok találni, hogy a pecsét mögötti energia átalakul örömmé és teremtő erővé. Drága Shaumbra, lesznek köztetek páran, akik számára ennek a pecsétnek a feltörése jó pár nehéz pillanatot fog okozni, mivel még mindig azt hiszitek, hogy még több szenvedéssel kell megbirkózzatok. Még mindig azt gondoljátok, hogy az életnek nehéznek kell lennie. Annyira mélyen meggyőztétek erről magatokat, hogy csupán a lehető legkevesebbet engeditek meg magatoknak, éppen csak annyit. Visszajöttök erre az oldalra hozzánk és így szóltok: ,,A szentségit, az élet kegyetlenül nehéz!'' Mostantól, amikor ezt fogjuk hallani tőletek, ez lesz a feleletünk erre: ,,A szentségit, miért azt választottad?'' (a közönség felnevet)Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, kacagásotokkal kísérve nyissátok fel az Ötödik Pecsétet, s engedjétek meg a szenvedés energiájának, hogy távozhasson a tudatosságotokból. Engedjétek meg az összes szenvedésnek, amin keresztülmentetek, és az aktuális szenvedéseiteknek is, hogy elillanhassanak. Sem ember, sem asszony, vagy egyház soha... de soha se mondja azt többet, hogy megint szenvednetek kell.Az öröm az Új Energia útja.A beteljesülés az Új Energia útja.Légy büszke arra, aki vagy, ami vagy, s arra, amit teszel.Fejezd ki szeretettel, csakúgy, mint amit tegnap hallottatok. (az egyik előző esti előadóra utal evvel). Drága Shaumbra, engedd ki a szenvedést az Ötödik Pecsétből, hogy megtapasztalhasd végre annak az áldásait, hogy egy angyali lény vagy a Földön.(szünet)A Hatodik Pecsét megett - érdekes egy összetevő - ami oly nagy energiát halmozott fel itt ma maga mögé... energiákat, melyek szó szerint megtámadtak volna benneteket... energiák, amelyek jelen voltak itt a múlt havi találkozónkon is és ismét eljöttek, különösképpen a mai napon. A Hatodik Pecsét mögött van a Megváltás.Tudtad, hogy egy napon, az utazásod valamelyik keresztútjához érve, kellene lennie egy megváltásnak.Kéne lennie egy megszabadulásnak. S ez nem egy UFO lesz, aki lejön ide, hogy elkaphasson. (a közönség felnevet) S egy guru sem. Nem egy másik ember. S még csak Jézus, Jeshua sem.A Megváltás te vagy.A Megváltás az, amikor megszabadítod magad az összes illúziódtól.A Hét Pecsét felnyitása MAGA a megváltás.Mindösszesen négy egyszerű szó szívből jövő elfogadásával- ÉN IS ISTEN VAGYOK megtörténik a megszabadulás.A ti (keresztény) egyházaitok most azt mondják mindenkinek, hogy a megváltás Jézus Krisztuson keresztül történik meg, az úr egyetlen fián keresztül. S én, Tóbiás, merész kijelentést teszek itt és most: Ez hazugság! Nincs egyetlen kiválasztott fiú. Angyalok vannak az Otthonból, és ezek millióan és milliárdan vannak. Én itt most 238 angyalnak beszélek most itt ülve, plusz akik online hallgatnak minket. Mindnyájatokhoz szólok evvel.Egyetlen egyház se mondja nektek többé azt, valaki másnak az útját kell kövessétek, még ha az maga Jéshua is. Csakugyan, ő felállított egy mintát. De azt egyáltalán nem akarta, hogy mások kövessék őt ebben. Tudjátok, elkövetett pár hibát is. Szenvedett is emiatt jóval többet, mint amennyit kellett volna! (páran felnevetnek)Szóval, drága barátaim, a szívetek szeretetével és könnycseppekkel a szemetekben, nyissátok ki a Megváltás Hatodik Pecsétjét. Transzmutáljátok át a Régi Energia megváltását, engedjétek el azt az elképzelést, hogy csak egyvalakitől származhat ez és az is csak akkor, ha megfelelőnek találtattok bizonyos követelmény rendszerek szerint.Vessétek ezt ki magatokból.Értsétek meg azt, hogy ti vagytok saját magatok megváltói.Jeshuának nem kell benneteket megváltania semmitől sem. Sosem volt szükségetek megmentésre. Csak emlékeztetésre volt szükségetek.(szünet)Végezetül, a Hetedik Pecsét.A Hetedik Pecsét szintén az Én energiájáé, csakúgy, mint a Második Számú Pecsétben itt is az Én nyilvánul meg. De, a Hetedik Pecsétben az Én inkább, mint az ,,Én Vagyok'' bomlik ki, a Második Pecsétben lévő Én ,,Ki Vagyok Én?'' kérdése helyett.A Hetedik Pecsét a gubóját elhagyó pillangó.A Hetedik Pecsét örökké ott volt véletek.Örökké ott volt az ,,Én Vagyok'' potenciálja, lehetősége.AZ ,,Én Vagyoknak'' nem kell megkérdeznie, hogy kicsoda.Nem kell megkérdeznie, hogy mi folyik körülötte. Meg van a maga sajátos igen mély tudása és megértése mindenről egy teljesen új szinten.A Hetedik Pecsét mögött lévő Én a dolgokat az isteni szíven keresztül érti meg, nem a humán intelligencián át.A Hetedik Pecsét az Új Energia és az Új Föld potencialitása.Tehát, az összes áldásunkkal... Mihály arkangyaléval... Metatronéval... Máriáéval... Hosszaféval... St. Germainével... igen, valóban - aki csak most kérdezné meg - Kyronéval is... meg azokkal a sötét személyiségekkel, akik ott sunnyognak a sarkokban... nyisd ki a Hetedik Pecsétet, hogy lehetővé tedd magadnak, hogy ,,Én Vagyok.'' Drága barátaim, az Új Energiában ne legyen férfi, asszony, vagy egyház, aki valaha is azt mondaná néktek, hogy bármiben kevesebbek lennétek Istennél.Kezdjetek élni mindegyik pillanatban, minden nappal, minden lélegzettel, mint Isten. Tárjátok ki az isteni szíveiteket. Vessétek el azt a terhet, koloncot, amit a gondolkodásotokban tartottatok eddig. (szünet)A Hetedik Pecsét nagyon-nagyon lágyan fog kinyílni. Ez idő alatt szükségetek van a benneteket körülvevő angyalok szeretetére és támogatására. S meg lesz a saját Isteni Énetek. Látjátok, egy csecsemő nem fogan meg, és nem születik is meg csupán egyetlen nap alatt. Hónapokba telik, kilenc hónapba mindez. A kibomlás, kifeslés, a pecsétek kinyílása lassan fog megtörténni. Azt kérjük tőletek, hogy az első dolgotok legyen reggel, hogy belélegeztek és üdvözlitek azt, hogy Ti is Istenek Vagytok.A nap folyamán, amikor meghalljátok, hogy az elme csacsog, az egyszerű Én-kétely. Emlékeztesd magad arra: ,,Én is ISTEN VAGYOK.''Ez mindösszesen az, amit tudnotok kell. Mindnyájan megérdemeltétek ezt, egytől egyig. Megérdemlitek. Na, akkor most fogadjátok ezt be a szívetekbe.Teljesen új idők jönnek. Lehetnek még kihívásaitok. Lehetnek még elvégzendő munkáitok. De, ez már nem olyan lesz, mint ami eddig volt. Látjátok, páran közületek dolgoztok, és dolgoztok, és dolgoztok serényen. Még a munka energiája is meg fog változni. Sokkal játékosabb lesz. Kalanddá fog válni. Nem kell, hogy akkora küszködés legyen. Nem kell annyit szenvedjetek emiatt. Annyi mindent kell majd tegyetek, Shaumbra, ezekben az előttetek álló Új Energiájú napokban. Van amiről hallottatok is már (az Új Energia Konferencia megelőző prezentációira utal evvel). Ajánlatokat kaptatok. Lehetségességek és lehetőségek lettek megmutatva a számotokra. Meg lett mutatva a számotokra, hogy miképpen küzdhetőek le a nehézségek, akadályok és sorompók.

Amennyiben elfogadjátok a kihívást, amennyiben elfogadjátok az Új Energiát, amennyiben lehetővé teszitek, hogy a bennetek oly sokáig lezárva lévő pecsétek felnyílhassanak, annyira másképpen fogtok látni mindent. Oda fog jönni hozzátok. Oda FOG jönni hozzátok. Úgy fogjátok találni, hogy nem kell annyira keményen dolgozzatok. Igen, teli lesznek még a napjaitok aktivitásokkal, többel, mint valaha, de ez már nem lesz olyan robotolás, mint eddig volt. Ez az élet öröme lesz. El bírtok evvel majd bánni, Shaumbra? (a közönség felnevet) ...

Forrás: shaumbra.wire.hu/html/DH12.html