Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 

Eliphas Lévi: A Nagy Misztériumok kulcsa

Az emberi életnek és számtalan nehézségének az a célja, hogy tanítsa az emberi akaratot az örök bölcsesség felszentelésében.

Az emberi méltóság abból áll, hogy azt tesszük, amit akarunk és jót akarunk az igazság ismeretével összhangban.

A jó összhangban az igazzal, igazságos. Az igazság az értelem gyakorlása. Az értelem a realitás munkája. Az igazság a léttel azonos idea. A lét abszolút ideájához két úton érkezünk el: a tapasztalatén és a feltevésén.

A feltevés akkor lehetséges, ha szükségessé válik a tapasztalat tanítása által; valószínűtlen vagy abszurd akkor, ha elutasítja ez a tanítás.

A tapasztalat a tudomány és a feltételezés a hit. Az igaz tudomány szükségképpen bizonyítja a hitet; az igaz hit szükségképpen számol a tudománnyal. ...

Az ISTEN szó a törvény legfelsőbb megszemélyesülését és következésképpen a kötelességét fejezi ki; és ha a SZABADSÁG szó esetében hajlandó agyunk elfogadni az érvelést, hogy az JOG VALAKI KÖTELESSÉGÉNEK MEGTÉTELÉRE, mi ezt mottónkul vesszük, és ellentmondás, valamint hiba nélkül fogjuk elismételni: "ISTEN ÉS SZABADSÁG".

Mivel nincs szabadsága az embernek, de az igazból és a jóból eredő rendben azt mondhatjuk, hogy a szabadság meghódítása az emberi lélek nagy műve. Az ember, megszabadítván magát gonosz szenvedélyeitől és ezek rabságától, megalkotja magát, mintegy második alkalommal. A természet tette élővé és szenvedővé; ő boldoggá és halhatatlanná teszi magát; így válik az istenség megszemélyesítőjévé a Földön és (viszonylagosan) gyakorolja mindenható hatalmát.

I. Semmi sem áll ellent az ember akaratának, ha tudja az igazságot és jót akar.

II. Gonoszat akarni, egyenlő halált akarni. A perverz akarat az öngyilkosság kezdete.

III. Jót akarni erőszakkal, egyenlő gonoszat akarni, mert az erőszak rendetlenséget szül és a rendetlenség gonoszságot termel.

IV. Az ember elfogadhatja és el is kell fogadnia a gonoszt a jó eszközeként; de sosem szabad akarnia vagy tennie, különben egyik kezével lerombolja azt, amit a másikkal épít. A jó hit sohasem igazolja a rossz eszközt; kijavítja őket, amikor átéli őket és elítéli őket, ha valaki hozzájuk nyúl.

V. A birtoklási jog rendelkezéséhez türelmesen és hosszan kell mindig akarni.

VI. Valakinek az életét elereszteni, azt tudván, hogy lehetetlen mindig uralni, egyet jelent az életről való lemondással és a halál örökkévalóságának elfogadásával.

VIII. Ha az akarat felesküszik az abszurdumra, az örök értelem bizonyítja be újra.

IX. Az igazságos ember akarata egyenlő Isten akaratával és a Természet törvényével.

X. Az akarat útján lát az intelligencia. Ha az akarat egészséges, a látás igazság. Isten azt mondta: "Legyen világosság!" És fény van; az akarat azt mondja: "Legyen a világ olyan, amilyennek látni akarom!" És az intelligencia ezt az akarat akaratának látja. Ez a szó jelentése, "Úgy legyen", amely megerősíti a hit cselekvését.

XI. Ha valaki fantomokat teremt önmagának, vámpírokat hoz világra és akkor a szándékos rémálom gyermekeit az ember vérével, életével, intelligenciájával és értelmével kell etetnie anélkül, hogy valaha is kielégítené őket.

XII. Megerősíteni és akarni azt, aminek lennie kellene, egyenlő a teremtéssel; megerősíteni és akarni azt, aminek nem kellene lennie, egyenlő a rombolással.

XIII. A fény elektromos tűz, melyet a Természet bocsátott az akarat szolgálatára; ez azoknak világít, akik tudják, hogyan használják, és kielégíti azokat, akik visszaélnek vele.

XIV. A világ birodalma egyenlő a fény birodalmával.

XV. A nagy intellektusok, kiknek akarata rosszul kiegyensúlyozott, olyanok mint a bolygók, melyek félbeszakított Napok.

XVI. Semmit tenni ugyanolyan végzetes, mint gonoszat tenni, de gyávább. A legmegbocsáthatatlanabb halandó bűn a tétlenség.

XVII. A szenvedés egyenlő a munkával. Az elszenvedett nagy szomorúság egyenlő a befejezett folyamattal. Azok, akik sokat szenvednek, többet élnek, mint akik nem szenvednek.

XVIII. Az odaadásból eredő önkéntes halál nem öngyilkosság; ez az akarat apoteózisa.

XIX. A félelem nem más, mint az akarat gyengesége, ezért a közvélemény megkorbácsolja a gyávákat.

XX. Ha sikerül nem félni az oroszlántól, akkor az oroszlán fog félni tőled. A szomorúságnak ezt mondd: "Azt akarom, hogy légy öröm, még inkább az öröm és a boldogság."

XXI. A vasláncot könnyebb elszakítani, mint a virágláncot.

XXII. Mielőtt megmondanád, hogy boldog vagy boldogtalan-e az ember, derítsd ki, mit tett akarata vele: Tiberius minden nap meghalt Caprin, miközben Jézus bebizonyította halhatatlanságát, sőt istenségét is a Kálvárián és a kereszten.

( jegyzetek Eliphas Lévi: A Nagy Misztériumok Kulcsa c. könyve alapján)