Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dr. Doreen Virtue

2009.01.28

Dr. Doreen Virtue modern társadalmunknak egy ritka tüneménye: olyan spirituális látnok, aki pszichológusi doktorátussal is rendelkezik. Felolvasásokat és előadásokat tart a világon mindenfelé, és már túl van a huszadik kötetén, amelyek közül több magyar nyelven is kapható jó néhány, óriási sikerrel. Angyalkártyái szintén a magyar olvasók kedvencei közé tartoznak. Legutóbbi munkája, az Angyal Öröknaptár ez év októberében került a boltokba Amerikában, itthon pedig a napokban jelent meg.

– Az első kérdésünket valószínűleg rengetegszer feltették már neked, ám mi mégsem kerüljük ki. Mondd, miért van akkora jelentősége számodra az angyaloknak, hogy minden megnyilatkozásodban szerepelnek?
– Már gyerekként állandó kapcsolatban voltam a szellemvilággal, tisztázták előttem küldetésemet és a világ jövőjét, ám egy cseppet sem volt könnyű látnok gyerekként létezni. Mégis eljött egyszer a pillanat, amikortól már végleg nem törődtem vele, ha kikacagnak. 1995-ben ugyanis egy autólopás során az angyalom megmentette az életem. Akkoriban ijesztő gondolatnak tűnt, hogy a közönség elé tárjak ilyen pszichikus jelenségeket. Ám a kocsilopás után már nem érdekelt, hogy mit kockáztatok vele, mert fontosabb volt az integritásom és az igazság.
– Hallod az angyalokat, akik beszélgetnek veled.  Szerinted bárkinek lehet ilyen tapasztalata?
– Lehet, ez egészen biztos. Amikor angyal-üzeneteket mondok, ami tulajdonképp olyan, mint a lélekolvasás, az állandóan visszatérő reakció ez: „Ejha! Pont arra gondoltam, hogy ezt akarja nekem is mondani az angyalom!" Úgy veszem észre, hogy legtöbbször csak megerősítem azt, amit az érdeklődő már előtte is tudott.
– Miért nem tudatosul mindez bennünk?
– Mert még mindig attól tartunk, hogy tévedünk. Félünk, hogy őrültnek néznek, vagy hogy kellemetlen dolgokat hallhatunk. Küldetésemnek tartom, hogy az embereket megtanítsam arra, miként hallják meg angyalaikat, belső vezetőiket, magasabb énjüket. Úgy látom, még mindig nagyon magas az aránya azoknak, akiket az „inkvizíció" megsebesített.
– Úgy érted, hogy az előző életünkből hoztuk magunkkal a félelmeket?
– Pontosan. Az olyan időkben, mint amilyen az inkvizícióé volt, a segítő embereket üldözték, vagy meggyilkolták, vagy számtalan eszközzel csúffá tették. Sok Fénymunkással dolgoztam együtt, akiket előző életeikben többször is megöltek pszichikus képességeikért. Nem csoda hát, ha ezek a lelkek azt mondják maguknak: „Minden alkalommal, amikor megélem ezt a képességet, megölnek. A mostani életemben nem engedem, hogy a pszichikus erő előjöjjön belőlem."
– Hogyan tudjuk legyőzni félelmünket?
– Tapasztalataim szerint az előző életek feltárása – különös tekintettel a nehezebb történelmi időkre – segít a görcsök feloldásában. Amikor arra kérem a tudatalattit, hogy „menjen vissza a legutóbbi időbe, amikor még pszichikus volt", a résztvevőknek majdnem a fele az európai történelemnek abba az idejébe kerül, amikor minden téren elfogadott volt a pszichikusság üldözése. A másik fele általában olyan történés tanúja volt, ami akkora rettegéssel töltötte el, hogy képességeit lebénította. Ilyenek például azok, akik a fronton harcoltak, vagy akár azok, akik jelen voltak a keresztre feszítésnél. Ez a két típus a legelterjedtebb a pszichikusan blokkoltak között.  És persze, számos gyereket kigúnyolnak az „okostojássága" miatt, ez pedig újra csak lebénuláshoz vezet.
– Az angyalaid beszélnek neked a jövőről, arról, hogy merre tartunk?
– Hogyne! Csodás jövőt tárnak elém, ám egy olyan jövőt, ami alig hasonlít a mostani jelenünkre. Visszaigényeljük ekkor minden spirituális tehetségünket. Ezt erősíti meg egyébként az a Princetonban és Cornellben végzett tudományos kutatás is, ahol kimutatták, hogy minden ember képes a telepátiára. Az angyalok elmondták nekem, hogy valaha, az ősi időkben az emberek nem használtak szavakat, mert telepatikus csoportokban éltek. Az elmék közvetlen kapcsolatban voltak egymással. Nagyon termékeny állapot volt ez, társadalmilag is előnyös – vegyük például azt, hogy senkinek sem tudtál hazudni.
– Ez tényleg más társadalom lenne, meg kell hagyni!
– Az angyalok azt mondták, hogy e felé tartunk. Az e-mail egy előképe ennek a lehetőségnek. Az e-mail az azonnali kommunikációs éhségünket még erősebbé tette. Az angyalok nagyokat nevetnek, amikor türelmetlenkedünk egy öt perce zajló átvitel miatt.  A következő lépés – azt mondják – a telepátia lesz, és arra kérnek, hogy egyre inkább bízzunk a megérzéseinkben, másokban és önmagunkban. Mert ez a választóvonal. Ha túllépünk rajta, telepatikussá válunk, nem fogunk tudni hazudni egymásnak, és a legtöbb ismert intézmény megszűnik. Azt mondják, nem kell félnünk ettől, mert ez nem egy forradalmi változás lesz, hanem egyszerű újraszerveződés. Egyszerűen elengedjük a hamis dolgokat.
– Ha a bizalom a jövőnk kulcsa, akkor a félelem lenne a fő hátráltatónk?
– Pontosan. Az egó azt akarja elhitetni velünk, hogy parányiak vagyunk, és hogy nincs hatásunk a világra. Azt gondolom, minél nagyobb valakinek a vágya, annál nagyobb a félelme is.
– Az angyalok tényleg egy másik dimenzióban, vagy ha úgy tetszik, térben léteznek?
– Az angeológia és a bibliai tudományok szerint az angyalok azok, akik még nem éltek emberként. Én tudom, hogy az angyalok néha emberi testbe inkarnálódnak, néha egy egész emberöltőre is akár. De tipikus esetben az angyal nem ismerős vagy barát. Inkább olyan valaki, aki olyan magasra fejlődött, hogy éntelenné vált, tiszta segítőkészséggé.
– Hogyan viszonyulnak a szexualitáshoz és az ahhoz kapcsolódó szeretethez az angyalok?
– Először is, a szexuális orientáció kérdéséről szót sem ejtenek. Nem tesznek különbséget meleg vagy hetero között. Amit a pszichikus tetteken kívül igazán hangsúlyoznak, az az, hogy a tetteid segítik-e a küldetésedet, a szívcsakrád megnyílását, vagy sem. Ha valami megnyitja a szíved, ha valami mélyebbé teszi a kapcsolatotokat, akkor azt örömmel elismerik.
– Tényleg, hogyan léphetnek az emberek kapcsolatba az angyalaikkal, a vezetőjükkel vagy az elrendelt feladatukkal? Számít-e, hogy valaki például rengeteg ember között él, vagy egy hegyi kolostorban?
– A természetbe vonulás mindig előnyös. Akinek zajos az elméje, jól teszi, ha kivonul a zöldbe és leül egy fa alá, vagy a fűbe, a homokba – még ha piszkosnak is érzi. A Földanya és a növények felszívják belőlünk a félelem energiáit, amelyet mi magunk is a többi emberből szívtunk magunkba, s mely a tudatunk tartozéka. Öntisztító kúraként egy elemi, tiszta birodalomba emelnek. Ezért hívom őket együttesen a természet angyalainak.
– A tündérekre utal ez a kifejezés?
– Igen. Érdekes módon, amíg az amerikaiak többsége hisz az angyalok létezésében, ugyanez a nyitott csoport nem fogadja el a tündéreket. Küldetésemnek tartom, hogy a tündérekről is tanítsak, akik ugyanolyan fontosak, mint Isten angyalai és arkangyalai.
– Az angyalokhoz képest eltérő dimenzióban élnek?
– Ők talán még közelebbiek, s amolyan környezetvédő angyalok. Azért vannak itt, hogy segítsenek a környezetszennyezés megakadályozásában, hogy védjék az állatokat és az állatok jogait, s hogy az Anyatermészet tiszteletét kifejlesszék bennünk. Ha egy tündér érint meg bennünket, rögtön késztetést érzünk valamilyen nemes feladat végrehajtására – például egy szemét felszedésére a földről. Azt vettem észre, hogy pillanatok alatt ráhangolódnak bárkinek a személyiségére, és azonnal átlátják, hányadán áll a természettel. Ha azt látják, hogy meg van benned a szándék – még ha nem is tökéletes –, és véded a környezetet, szeretni fognak, és mindent megtesznek érted. Igazándiból sokkal több ajtót nyitnak meg előttünk, mint szárnyas társaik. Szóval, valódi jó barátaink.
– Említetted, hogy az e-mail egy katalizátor, egy nagyon fontos lépcsőfok a telepátia kifejlődésének útján. A technikának milyen szerepe van evolúciónkban?
– Azt hiszem, fontos, áldásos szerepe van. A szellemvilágban számos elhunyt tudós és mérnök érez felelősséget a tudományos újításokért. Azért, hogy minél több legyen belőlük, és minél hasznosabbak legyenek az emberek számára. Azt gondolom, számítástechnikusaink manapság nyitottabbak a túlvilág üzeneteire. A komputertechnikában és a gyógyászatban előkerülő újdonságok mind a szellemvilágból erednek. Meditációim és az angyalokkal való beszélgetéseim során megtudtam, hogy túlzottan is függünk a gépektől – főként az elektronikát és az energiát használó iparágak. A természet ezt is korrigálja majd, bár mi még úgy éljük meg e korrekciót, mint „energiahiányt". A vízhiány lesz a következő.
– Beszélnél erről bővebben?
– Hosszú ideje kapok üzeneteket arról, hogy legfontosabb forrásunk – vízkészletünk – helyzete nemsokára megoldódik, köszönhetően a környezeti változásoknak, a klimatikus átalakulásnak. A korrekció tehát mindenképp bekövetkezik, az angyalok ezt akarják tudatosítani bennünk, s szeretnék, ha felkészülnénk rá.
– Munkáidban a gyógyulást hirdeted, mind érzelmi, mind spirituális értelemben. Mit gondolsz szeptember 11-e után, hogyan mehet végbe az egyéni és a közösségi gyógyulás?
– Szeptember 11-én – ezzel teljesen egyetértek – megszólalt a figyelmeztető csengő.  Az utóbbi két évben egyénenként beszéltek hozzánk az arkangyalok, arra ösztönözve, hogy a harmóniánkat zavaró tényezők felett ne hunyjunk szemet. Más szavakkal: ne kössünk kompromisszumokat. Ami bánt minket, vagy ami nem elég jó, azt ne fogadjuk el. Szeptember 11-e minden embert arra szólított fel, hogy nézzen szembe értékrendszerével, vegye számba, mivel is tölti az idejét. A gyógyuláshoz előbb érzelmi, majd fizikai téren kell elengednünk életünk azon tényezőit, melyek nem tükrözik vissza legmagasabb énünket. Így teremtődhet meg az egyéni béke, mely a világbéke forrásává válhat.
– Teljes szívemből egyetértek. Abraham Lincoln a polgárháború idején egyszer arról beszélt, hogy bízzunk „természetünk jobb angyalaiban". Elérhetjük-e a békét pusztán benső vezetőinkkel, vagy szükségünk van külsőkre is?
– Felesleges a megkülönböztetés. A külső és benső angyalok egyek. A fő, hogy mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk. A béke meghatározásával sokat foglalatoskodtak beszélgetéseink során. Azt mondták, hogy a világbéke itt és most van, és az a feladat, hogy ezt egyre szélesebb körben tudatosítsuk. Hasonló mindez a spirituális gyógyuláshoz. Itt azt kell megerősítenünk, hogy a személy már eleve tökéletes, teljes és egész. Az angyalok arra kérnek, hogy – tekintettel a világ helyzetére – már most kezdjünk bele e munkába. Arra kérnek bennünket, hogy a gondolataink mindig erre irányuljanak, hisz a gondolatok határozzák meg a történéseket.
– Úgy érted, vizualizáljunk?
– A vizualizáció csak egy része a munkának. Sok ember nem vizuális típus, az érzéseik és gondolataik fontosabbak az életükben. A manifesztáció szó lenne talán a legalkalmasabb a munka összefoglalására. Látnokként jómagam erősen vizuális vagyok, látom mások jövőjét. Mindenkinek hét-nyolc lehetséges jövője van, hét vagy nyolc mozifilmje, ha úgy tetszik. Amikor egy embernek a jövőjéről beszélek, gyorsan végigpergetem a filmjeit, és megkeresem az egyezéseket, olyanokat például, amikor mindegyikben ugyanazzal a személlyel köt házasságot, vagy hogy minden esetben Hawaii-n köt ki. Csak egy-két területen elrendelt az életünk – ezeket az előző életünkből hozzuk át –, a többi életesemény a születésünk után alakul ki. Így tekintek a világra is. Négy évvel George W. Bush megválasztása előtt végigpörgettem a jövőt, és láttam az újságokban, hogy Bush lesz az elnök. Így kukucskálok bele általában a jövőbe. Amikor szeptember 11-e után belenéztem a jövőbe, azt láttam, hogy 2010-ig semmi jelentős változás nem megy végbe, és ez nagyon megnyugtatott. Aztán előrébb mentem 2015-be, és egy nagyon tiszta képet láttam: egy egységes világkormányt, mely békében élt, és Kelet-Európából eredt.
– És ezekben az „előrekukucskálásokban", ahogyan nevezed, láttál nemzeteket vagy nemzetállamokat, olyanokat, amilyenekben most élünk?
– Nem éreztem semmi elválasztottságot. Olyan volt, mintha a NATO vagy az EU tömörített volna össze mindenkit, egy egységes kormány és pénznem alá. Hallatlanul jó érzés töltött el ezt érezve.
– Annyi embert ismersz ország- és világszerte. Mit gondolsz, mire kíváncsiak az emberek?  Mit kérdeznének tőled most? Mik a reményeik és mik a félelmeik? Mit mondanál nekik, ha egységesen hozzád fordulnának?
– A fő félelmük természetesen önmaguk előbbre jutása. Rettegnek a bio-terrorizmustól is, de az angyalaim elmondták, hogy mindvégig védeni fognak mindannyiunkat.  Megmutatták, hogy az élelmiszer-ellátottságunkat támadás éri, főként a marhahús és a tejtermékek területén. Sok emberrel beszélgettem, akiket a belső vezetőjük arra ösztönzött, hogy táplálkozzanak sokkal egészségesebben, egyenek több természetes és nyers ételt. Hiszem, hogy az angyalok megvédenek bennünket! A húsra alapozott táplálkozás veszélyben van, és azoknak, akik most erősen függenek tőle, nehezebb lesz majd leszokniuk róla.
– Ebből persze kiviláglik, hogy a húsevés egészségtelen.
– Pláne a jövőben! Az angyalok azt is megmutatták, hogy a világ azon részei, ahol a természet kihalófélben van, kiszolgáltatottabbak lesznek a terrorizmusnak. A természet szellemei pedig összeterelik azokat, akik felelősséget éreznek az egész emberiségért. A természet tisztelete új alapokra helyeződik.
– Mit javasolnak az angyalok, hogyan segíthetjük a társadalmat?
– Meg kell érteni, hogy az angyalok addig nem avatkoznak bele az ügyeinkbe, amíg nem folyamodunk hozzájuk. Éppen ezért két dolgot szeretnének mindenkitől. Azt, ha kérnénk őket, hogy lépjenek az életünkbe, mondván: „Angyalok, kérlek titeket, lépjetek közbe a világ folyásába, és hassatok rám!" A szabad akarat nem sérülhet. A másik kérésük, hogy – bárhogyan is, de – imádkozzunk, hozzunk fényt és felszabadulást másokra.
– Vagyis gyógyítsuk önmagunkat is és a többieket is, igaz?
– Pontosan. Mindenki ismer olyan embert, aki valami szörnyűségen ment keresztül, mégis ezt mondja: „Tudod, ennél jobb nem történhetett velem, hisz ez újította meg az életem." Egy ilyen időszakban élünk most.
– Könyveid és előadásaid témái szerteágazók. Kimaradt valami lényeges a beszélgetésünkből?
– Még annyit mondanék az olvasóknak: mindenki körül ott vannak az angyalok seregei, és minden angyal azt szeretné, ha még inkább az életünk részévé válhatnának. Arra kérem az olvasókat, hogy képzeljék el a védőangyalukat! Gondolkodjanak, vajon nem azért szorongatott-e az életük, mert elutasítják a segítségét? Tegyenek egy szívességet az angyaluknak, és kérjenek tőle valami segítséget! Az angyaloknak semmi sem okoz nagyobb örömet, mint az, ha akár kisebb, akár nagyobb dologban, de segíthetnek. Fogadják el a segítséget, ha megérkezik!
(Az interjút Michael Peter Langevin
és Mike Richman készítette.)

Köszönet ezért az üzenetért Aradi Máriának.