Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az emberiség 12 pozitív alapprogramja

2010.07.02
Az emberiség 12 pozitív alapprogramja
 
 
 1. Lét program
  ősbizalom, Istenbe vetett hit, életigenlés, felelősség érzet, önszeretet, önelfogadás
 
A Lét program a lelkek kiáradásának pozitív és örömteli állapota, amikor is a Teremtőtől való leszületés, megszületés kapcsán a földi minőségekhez csatlakozik. Fontos tehát, hogy a lélek megtartsa az Istenbe vetett hitét, az Isteni minőségeit és azt, hogy az élet szép és gondoskodva van róla. Ez a tudat fogja földi élete pozitív aspektusait megteremteni! Nem csak az életet fogadja el, hanem szeretetet főleg önszeretet hozva magával, ahogyan azt Teremtője által megtapasztalhatta!
 
 1. Szabadság program
  bizalom, belső nyugalom, harmónia, kiegyensúlyozottság, elengedés, nem-kötődés
 
A Teremtő a lelkeket szabadsággal, nevezhetjük „szabad akaratnak”, azaz a lehetőségek választásával ruházta fel! Így emlékszik erre a lehetőségére. Magával hozva a belső harmónia állapotát és azt az érzést, illetve tudatot, hogy nincs szüksége másra ahhoz, hogy ezt a harmóniát megélhesse. Nem kötődik senkihez és semmihez, hiszen tudja, hogy csak „átutazóként” jelent meg a földi világban és csak az, az érték, amit tapasztaltként gyűjtött a földi örömök és megtapasztalások lehetősége által!
 
 1. Vétlenség program
  szabadság, önbecsülés, önbizalom, kimozdulás minden nemű kötöttségből
 
Az inkarnációs folyamatok kapcsán a lelkek gyógyításon mentek keresztül az inkarnációk közötti állapotban, így megkapták a „feledés fátylát”, azaz az előző életi emlékezet törlődik, így tiszta lappal kezdhetik az újabb életet. Tudják, hogy egy újabb lehetőséget kaptak tanulni, tapasztalni! Újabb életfeladatot tudtak választani, vagy folytatni valamely megkezdett folyamatot. Így az önbizalom, mint fontos inkarnációs lehetőség velük van, hiszen tudják, illetve élik a lehetőségek választását! A bizalom már nem csak az életben működik, hanem a bizonyosság, hogy az Isteni tervet szolgálják küldetés tudatban, és elhívatásban nyilvánul meg.
 
 1. Könnyedség program
  harmónia, béke, tolerancia, önelfogadás, felmentés kötöttségek alól, igazságosság
 
Mivel a belső béke és harmónia birtokában van a lélek, így ez a belső állapot vetül ki köré! Megteremtve saját valóságát! A szabad akarat itt nem anarchikus, hanem tudatos és teremtő, hiszen a lélek a maga által választott lehetőséget éli és tapasztalja meg! Fontos tehát, hogy ezek az alapok teszik lehetővé a választott sors elfogadását és azt, hogy Égi törvények alapján lássa az életet, mint a fejlődés lehetőségét! Az Isteni igazság megnyilvánulásaként!
 
 1. Nyugalom program
  higgadtság, hála, önkontrol, nyitottság, kiegyensúlyozottság, testileg és lelkileg
 
Mivel a lelkek Teremtőjük szeretetében élik földi életüket, így biztonságban érezhetik magukat, tudva és tisztelve a spirituális élet törvényeit valamint a harmónia állapotot, hiszen nem szakadtak le az Isteni tudatosságról! Fontos a hála, hiszen a földi élet számukra nem a pokol és a szenvedés, hanem a megtapasztalások lehetősége! Testüket lelkük templomaként szeretik és tisztelik, hiszen ez adja a földi élet örömeinek a tapasztalati lehetőségét! Gondozzák, ápolják, és tudatosan élik meg a test adta lehetőségeket!
 
 1. Bőség program
  adás és elfogadás egyensúlya, anyagi függetlenség, elfogadás képessége, bőség
 
A Bőség nem földi értelemben vett, anyagi javak által létrehozott, mulandó érték, hanem a kifogyhatatlan szeretet és kegyelem energiája, hogy gondoskodva van rólunk! Így az adás sem kevesebbé teszi a lelkeket, hiszen minél többet adunk, annál több árad majd felénk! Tudja, hogy a munka láthatóvá tett szeretet. Így a maga által teremtett szeretet árad visszafelé. Nem kér, mert mindent megkap, amire szüksége van! Elfogadja, mert tudja, hogy a Kegyelem energia árad felé a Teremtés által.
 
 1. Elengedés program
  nagylelkűség, őszinteség, egyenesség, felebaráti szeretet, élni és élni, hagyni
 
Mivel az Isteni én, munkál a lelkekben, a lelkek tudják és érzik ezen a szinten, hogy minden lélek a saját, választott útját járja, a saját választott sorsát éli. Legyen az, bár milyen is. Tudják a lelkek, hogy a Teremtésben mindnyájan testvérek vagyunk és látják a másik lélekben is az Isteni tudat munkálkodását, látják az Isteni szikrát bennük, vagyis az „Athmant”. Így ahogyan azt sok keleti kultúrában is láthatjuk, élik és értik ezt a fontos törvényt! A szeretet törvényét!
 
 1. Függetlenség
  bocsánat, együttérzés, bizalom, nagyleküség, bátorság, derekasság
 
Mivel az tér hozzánk vissza, amit magunkból kisugárzunk, a lélek ezen a tudatszinten már tudja, hogy az elengedés, a megbocsátás és a bizalom önmagunkat teszi szabaddá. Súlyos kötelékektől szabadul meg ezen erények gyakorlása által! Biztosan tudja, hogy maga is számíthat ugyanezen értékek megtapasztalására. Mivel nincsenek lehúzó kötelékek, ahogy a gyermek is képes újból és újból bizalommal újra kezdeni, hittel és bátorsággal!
 
 1. A kettős polaritás kiegyenlítése
  fesztelenség, életöröm, odaadás, hálával megélni a szeretetet a Földön
 
A kettős polaritás a földi életben a kettévált lélekrészek egymást való keresése kapcsán egy másik lélekkel vállalt tanulás illetve tapasztalás a fejlődés érdekében! Mivel a lelkek pozitiv attitűdje kapcsán már nem feltétlen szükséges az ellentétek vonzása kapcsán tanulni és tapasztalni, így sokkal egyszerűbben éli meg a kapcsolatok sokszor viharos világát. Önmagában is teljes lehet, így szeretetének sincsen feltétlen célja és iránya! Szeret minden lelkek, hiszen testvérei a Teremtésben, szereti az életet és a Föld adta örömöket! Boldog!
 
 1. Vidámság, életkedv, együttérzés, öröm, életkedv, együttérzés
 
A céltalan vagy oktalan öröm egy fontos tudat állapot! Sokszor hiszzük az örömöt és a boldogságot vagy a szeretetet érzelemnek! Pedig az érzelmek poláris minőségek. Egyszer lenn és egyszer fenn. Az öröm, szinte gyermeki önfeledtség tudat állapota. Rámosolyogni a világra. Az élet apró örömeit és szépségeit meglátni! De egyben tisztelni azon lelkek sorsát, akik másik tudatosságot választottak maguknak fejlődésük színteréül! Az együttérzés nem belevonódás a másik lélek sorsába, hanem a sors tisztelte! Együtt érezni minden élőlénnyel, annyi, mint minden létező tisztelete, legyen az ember, állat, növény vagy bármely a Teremtést megvalósító minőség! Az életet szépnek látni, még akkor is, ha a szenvedés a lelkek tudata valóságaként megjelenik sorra, rendre!
 
 1. Felelőségteljes bánás a tudással, törekvés a bölcsességre, önelfogadás. Mindenség javára végzett törekvés
 
A lelkek földi élete egyben egy életfeladat megvalósítása is. Minden lélek a maga által választott módon teljesíti teremtőjének tett ígéretét! Sokszor azt gondoljuk világrengető dolgokat, kell, vagy kellene teljesíteni! Minden lélek a saját sorsáért felelős. A saját tudata és szeretete gyarapítja az isteni Tudatot a Földön! A kettős erény a szeretet és bölcsesség tarja egyensúlyban a Világunkat, így a földi életet is! A szolgálat kegyelme által, minden élet egyfajta felajánlás a Mindenség javára, hiszen a lelkek fénye összeadódva képviseli az Isteni tudat fényét! A talentumok gyarapítása! A képességek és tapasztalatok kibontakoztatása! Az inkarnációk végtelen sorában való újbóli megnyilvánulás!
 
 1. Életöröm, a jóra és az élet pozitív dolgaira összpontosítás, veszteségek elfogadása
 
Mivel a lélek tudja, hogy a saját valósága vetül ki köré, így fontos tudatállapot, hogy minden róla szól, minden őt minősíti! Bízik Teremtője bölcsességében, hogy a neki szánt dolgok érte vannak! Lehet ez földi értelemben vett jó vagy rossz! Hiszen a poláris világ változásai kihívásként is felfoghatók és nem megpróbáltatásként. A változás, tanulás és tanulni, annyi, mint változni! A változás új tapasztalatokkal való gazdagodás! Lehet ez kapcsolati vagy küldetésbeli változás egyaránt! Minden értünk van, rólunk szól, és bennünket minősít Társteremtői minőségünkben! Ezáltal valósul meg az Isteni rend, az Isteni terv elfogadása! Mert a Teremtő, amikor végig nézett a művén, azt gondolta, hogy ez jó!
 
 
 
Záró gondolat
 
 
Talán sokak olvasva e tudatszint megnyilvánulásait kétkedve fogadhatják, hogy létezik-e ez a tudat szint vagy tudat állapot! Mégis bizonyos, hogy lehet így is élni és látni a világot! Szabadságunkban áll a pozitiv életszemlélet alapján látni és élni a világunkat! Látni és élni! Hiszen a valóságunk a saját tudatunk kivetülése! Talán érdemes végig gondolni ezeket, a pozitív programokat! Talán valóban sokkal inkább ezt szánták nekünk, amikor lélekként elbocsátattunk, útra bocsátottunk! Talán nem csak a szenvedés lehet a lelkek fejlődési útja! Szépséges Földünk talán nem csak a lelkek útveszőjeként, a szenvedések színtereként élhető meg! Talán létezik párhuzamos valóság is! Mint mikor a TV készülék távirányítójával keresgélünk a csatornák sokaságában! Találhatunk horror vagy akció filmet, de láthatjuk a lagúnák csodálatos világát vagy a kék hegyek titokzatos szépségét! Nálunk van a távirányító, hogy melyik csatornát, illetve tudat szintet válasszuk! A pokol vagy a mennyország valóságában kívánunk élni és fejlődni! A lelkek a maguk által választott vagy megérdemelt sorsot élik! Szabadságunkban áll tehát választani! A lehetőség választása a lélek szabadsága!
 
Áldó szeretettel!