Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Első bemutatkozó oldal

2009.01.13
Isten Hozott!

Kép

Ura légy, s ne rabja sorsodnak!

Müller Péter

A nyirkai jóslat - hét rábaközi táltos, bácsa, tudó ember megidézte a 40-es évek végén Magyarországon Lápkumánja táltos szellemét, hogy miképpen alakul a jövőnk. Ki-ki értelmezze belátása szerint. Íme: www.meh.eoldal.hu/cikkek/a-nyirkai-joslat

Nostradamus 1566-ban így látta Magyarország jövőjét: www.meh.eoldal.hu/cikkek/nostradamus-hungaricus

Új időszámítás kezdődött 2008. november 17-én: Szent Korona Naptár kezdete - Forrás: Kozsdi Tamás

Kép

Vess véget a szorongásnak, a bizonytalanságnak,az önsajnálatnak - dobd le magadról,mint a kinőtt, koszos ruhákat -, és küzdj!

Müller Péter 

Fűben, virágban, dalban, fában,
születésben és elmúlásban,
mosolyban, könnyben, porban,
kincsben, ahol sötét van,
ahol fény ég,
nincs oly magasság,
nincs oly mélység,
amiben benne nincsen.

Arasznyi életünk alatt
nincs egy csalóka pillanat,
mikor ne lenne látható az Isten.
De jaj annak, ki meglátásra vak,
s szeme elé a fény korlátja nőtt.
Az csak olyankor látja őt,
mikor leszállni fél az álom:

Ítéletes, Zivataros,
villám-világos éjszakákon.

Wass Albert: Látható az Isten


Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra! (Pio atya) 

 

 

 

 

Kép

 Örökre Tanítónk, Szövetségesünk és Barátunk: Szepes Mária Bővebben: www.szepesmariaalapitvany.hu/

Nagyon nagy szeretettel szeretnék szólni mindazokhoz, akikhez mély szövetség, időtlen, hallatlan erő köt, az a fényerő, amelyet a nálunk sokkal magasabb rendű eszmék sugároznak. Őszintén hiszem, hogy az az örök Jelenlét, amely engem is áthatott egész életemben, soha nem homályosul el bennetek. Veletek maradok mindenben, ami nagyszerű, szép és halhatatlan.

Akárcsak a számtanban a pozitív és negatív előjelek: a lélek isteni pozitívumában működő ember előbbre viszi a világot meg a nemzetet, melyhez tartozik, míg a negatív selejt mélységbe húzza alá, amihez hozzátapad. Az igazak jövendőjét a szellem ereje formálja, s az Úr ereje emeli magosba. Bízzatok, magyarok! A rabság és szenvedés napjai megszámláltatva. A szabadság hajnala dereng. Vigyázzátok a mustármagvakat! Wass Albert

Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!

Kép

Ménfői-csata (1044)

Aba Sámuel király harcol fehér lovon. Az Árpád-házi zászló (Árpád-sávos zászló) használatának ismerete jóval a Mogyoródi-csata, ahol Salamon király serege harcol a nyolc sávos piros-fehér zászló alatt, elé terjeszthető ki.    

Bővebben: /fenykepek/arpad-hazi-zaszlo/arpad-hazi-zaszlo


 

Az Úr rendelése pedig az, "hogy emberelje meg magát végre a magyar! Térjen vissza Urához, ki ide hozta az ígéretek földjére, hazát adott neki, szépséges országot, hatalmat és dicsôséget, népek élére emelte, népek és nemzetek védelmezôjévé tette, pajzsán tartotta, magosan mindaddig, míg önzés és kapzsi hiúság egymás ellen nem fordított magyart a magyarral, és idegen tanácsadók sima nyelvére hallgatva meg nem szegték az Úr törvényét, mely kimondja: szeresd a te magyar testvéredet, mint önmagadat, s fegyvert ellene ne emelj, rosszat ellene ne cselekedj, se tettben, se szóban."  Wass Albert

Légy büszke Magyar!

Bővebben: www.meh.eoldal.hu/cikkek/legy-buszke-magyar_

 

Kép

Gróf Apponyi Albert: Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene a béke elfogadása, vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lennie, nehogy megöljék. Bővebben: www.meh.eoldal.hu/cikkek/trianon_-1920_-junius-4_ 

Kép

A megbocsátás boldogságunk titka

Bővebben: www.meh.eoldal.hu/cikkek/a-megbocsatas-boldogsagunk-titka

 Inkább csalódok, ha kell, naponta százszor is, minthogy állandóan bizalmatlan legyek mindenkivel, és az életet pokolnak tartsam, amelyben szörnyetegek élnek... Szeretek élni! És inkább legyen az életem örömteli, néha csalódással, mint elejétől végig boldogtalan, de csalódások nélkül! (Müller Péter)

MÁSODIK BEMUTATKOZÓ OLDAL

 Isten hozott!

Kép

   Istenünk, Hazánkat oltalmazó Boldogasszonyunk,
tarts meg minket őseink szent hitében és erényében!
 

Ezeken a lapokon Önmagunk és Magyarságunk megismeréséhez juthatunk ismeretekhez, gyakorlatokhoz. Ha minden nap új gondolatokat, üzenetek kívánsz olvasni, vagy kapni, feliratkozhatsz a hírlevélre: http://groups.google.com/group/mentalis-joga

 

A Magyarok Tízparancsolata

I. Imádd az Istent!

II. Őrizd a hitet!

III. Szeresd a Hazát!

IIII. Őrizd és ápold az anyanyelvedet!

V. Ragaszkodj ősi és szent hagyományaidhoz!

IV.Törekedj minél több ismeretre!

IIV. Kerüld az ürességet!

IIIV. Ha kell küzdj és bátran harcolj!

IIIIV. Ne akarj másnak látszani, mint aki vagy!

X.Tanúk és elismerés nélkül is légy hazafi!

Kép

 

WIDAR arkangyal

a Magyar Nemzet védője, tanítója, segítője, kezében a Szent Koronával

és a kettős kereszttel. A Szent Korona hónapok óta ad, sugároz.

Egyik feladatunk a korona leföldelése.

A másik a szeretet kiárasztása.

Földanya szívcsakrájának (Pilis) megnyitása

a szívcsakra gyakorlatok (100.000 MAGyarnak) végzésével

A Szűzanya nap szeptember 8, ami tradicionális Kisboldogasszony ünnep. Beleillik a Kisboldogasszony ünnepek sorába. Ezek az ünnepek Gyertyaszentelő után (február 2.) március 8-cal kezdődnek, és a termékenységgel kapcsolatosak. Szeptember 11.-én Szűzanya születés napja van. Ez után a szeptember 15.-én a NagyAnya (Anna) ünnepét ünnepeljük.

Egy kis történelmi visszatekintés, hogy hogyan jött létre a Mária Kultusz a Kárpátmedencében, és környékén!
Az emlékezés Egyiptomig nyúlik vissza. Az Izisz Kultusz teljesen megegyezik a Mária kultusszal.

Atlantisz pusztulása után a 108 magyar törszből, 7 törzs alapította meg Egyiptomot. Az úgynevezett Arany Dinasztia (halhatatlan) fáraók uralkodtak. A királyok sorában az első I. A-MEN-HO-THEP, I MÉN-ATYA, a "pásztorok" királya uralkodott. Ő hozta Egyiptom első törvényeit is.

A történelmünkről remélhetőleg majd szép lassan kiderül az igazság. Bízunk benne. Mindenesetre már rájöttek, hogy a hieroglif írást magyar nyelven lehet jól értelmezni.
A vallásukban a Napot, a Fény imádták, az Orionhoz és a Szíriuszhoz igazították a csillagászatukat.

Piramisokat építettek.


Vannak olyan ábrázolásaik, hogy várják a megváltót. Osirist tekinthetjük a Fényatyának, Izist a Fény Anyának, Hórust pedig a Fény Fiúnak.

Atya Fiú SzentSzellemet foglalja magába.

Az Egyiptomi Halottas Könyvben is benne van, hogy Hórusz az Égi bárkán a Fény által fogant Izis méhében.

 
Titkolva van, hogy Mária, Jézus édesanyja királyi sarj, Thébából, Egyiptomból származik. Áttelepültek Galileia területére, Pártus-Mágus országot hoztak létre erős hadsereggel.

A Pártus-Mágus Papok, tudós papok voltak, akik hatalmas tudást birtokoltak. Még ismerték a Tündértudást.

A Tünde Szeretet vallást gyarorolták.

Értették az állatok nyelvét,kommunikáltak az Angyalokkal, és más természet szellemekkel.

A környező országbeliek nem ismerték ezt a tudást,és ezért féltek a hatalmuktól.

 
Itt, Galileiában született Mária Pártus-Mágus királylány.

A koronánk is Pártus-Mágus korona.

Egyiptomban bukkant föl először az egy Isten hit, Aton kultusz. Ezt a hitet vitték tovább a Pártus birodalomba is. Ezt a hitet gyakorolta Mária családja is, ezt nevezték Krisztoriánus Kereszténységnek.

Jézus is a Fény által fogant Mária méhében.

A Szűz fogantatás többször föl-föl bukkan a történelmünk során.

Mária a hatalmas tudású Mágus Pap növendék, már akkor 16 évesen

Malaszttal volt teljes.

A Malaszt azt a dicsfényt, rezgést jelenti, ami a Megvilágosodott mesternőket jellemzi. A Bodhi sattvákat jellemzi.

Végtelen alázatos, szerény teremtés volt. Rendelkezett azzal az Isteni Tudással, bölcsességgel, hogy jó édesanyja és nevelője lehessen egy Isteni gyermeknek.
Mivel Ő is a Tündérek Királynője volt egyben,
családjával rendszeresen járt a Kárpát-medencében.

 Mivel 108 törzsről beszélünk, más törzseink is természetesen ezt a vallást képviselték Európa szerte: Északon, Délen, Keleten, Nyugaton a Térségek tele voltak Izis Templomokkal, ahol először Izist, majd Máriát tisztelték. Izisz templomok, majd Maniheista templomok, majd Keresztény templomok lettek. Sok még mai napig is működik, persze átépítések után.

A történelmünket áttekintve: Attila is Tünde-Maniheista király volt Jézusban hitt. Mélyen vallásos látnok, istenhívő ember volt.

Soha sem volt barbár, mint ahogyan ezt mesélik róla.

Békét kötött az Amazonok és Tündérek között, azzal hogy elvette Sárát, a Kelet-Ázsiai Amazon Királynőt.

Az volt a terve, hogy egyesíti az Amazonok hitét, a Tündérekét és a Maniheizmust,és a Római Kereszténységet.

 
Később az Árpád-ház is Máriát imádta, a Tündérek királynőjét és Jézus anyját.

Neki ajánlotta föl a koronát Szent István,
mint a Magyarok Reginájának.

Manapság újra leszületnek azok a tudáshordozók, akik segítségével az emberek vissza fognak találni ehhez az elfeledett tudáshoz. A Tündérség, és a Fény Szüzének tiszteletéhez.

Kép

 

 MI ATYÁNK és ANYÁNK!

Te, ki túl rajtunk és bennünk vagy, Szenteltessék meg a Te neved a kétszeri hármasságban!
Jöjjön el a Te országod mindenkinek Békességben, Szeretetben és Igazságban.
A Te szent akaratod teljesüljön úgy a földön. mint a mennyben is.
Add meg nekünk naponta a Te szent kenyeredet és élő borodat, és ahogyan mi tökéletesítünk másokat, úgy tökéletesíts minket a Te igazságodban.
Ajándékozz meg minket a Te jóságoddal, hogy mi másokkal ugyanazt tehessük.
A kísértés óráiban szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az Ország és a hatalom és a dicsőség mindörökkön örökké.

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy Hazában,
Hiszek Magyarország Feltámadásában,
Hiszek és dolgozom érte.


/Sólyommadár miatyánk/

Régi magyar áldás

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

 Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

 

Kép