Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szó hatalma

2009.04.16

Minden igaz szó egy igazságos cselekedet kezdete.

Azt kérdezik, szükségszerű-e az embernek néha gonosszá válni. Igen, ha ítélete téves és ebből következően szava igazságtalan.

De az ember felelős mind téves ítéletéért, mind téves cselekvéséért. Az ítéletet tévessé teszi az önzés, és az igazságtalan hiúság.

Az igazságtalan szó képtelen teremtés által megvalósítani önmagát, rombolással teszi ezt. Vagy mészárolnia kell vagy lemészároltatni.

Ha lehetséges lenne nem cselekedni, az lenne minden rendetlenség legnagyobbika, az az igazság elleni istenkáromlás lenne. ...

A szó szépsége az igazság tündöklése. Egy igaz szó mindig szép, egy szép szó mindig igaz.

Ezért a műalkotások mindig szentek, ha szépek. ...

A szépség minden szava az igazság szava. Ez a beszédben kikristályosodott fény.

De azért, hogy a legcsillogóbb fény megteremthető és láthatóvá tehető lehessen, szükség van az árnyékra; és az alkotó szó, mely hatásos lehet, ellentmondásokat igényel. Ezt alá kell vetni a tagadás, a szarkazmus és a még kegyetlenebb indifferencia és felejtés megpróbáltatásainak. A Mester azt mondta: "Ha egy gabonaszem a földre esik és meghal, egyedül tűr; de ha meghal, termést hoz."

Az állításnak és a tagadásnak össze kell házasodni és egyesülésükből születik a gyakorlati igazság, a valódi és haladó szó. Ez az a szükségszerűség, melynek arra kell kényszerítenie a munkásokat, hogy azt a sarokkövet válasszák, melyet először megvetettek és visszautasítottak. Az ellentmondások sose bátorítsák a kezdeményezés emberét! A föld szükséges az ekevasnak és a föld ellenáll, mert dolgozik. Védi magát, mint a szüzek; lassan gondolkodik és halad előre, mint minden anya. Te, aki új növény magvát akarod elvetni az intelligencia mezején, értsd meg és tiszteld a korlátozott tapasztalat és a lassan mozgó értelem szerénységét és vonakodását.

Ha új szó jön világra, pólyára és kötésre van szüksége; a géniusz vitte előre, de a tapasztalat táplálja. Ne félj attól, hogy az elhanyagolástól fog meghalni! A feledés a pihenés kedvező ideje számára, és az ellentmondások segítik növekedését. Amikor a Nap előretör az űrben, világokat teremt vagy vonz magához. A rögzített fény egyetlen szikrája ígéri az univerzumot az űrnek.

Minden varázslat a szóban van, és a kabbalisztikusan kiejtett szó erősebb, mint a Mennyország, a Föld és a Pokol minden hatalma. A "Jod He Vau He" nevével kormányozzák a Természetet; királyságokat hódítanak meg Adonai nevében és a Hermész birodalmát alkotó okkult erők egyek, és mindnyájan neki engedelmeskednek, aki tudja, hogyan kell helyesen kiejteni Agla kimondhatatlan nevét.

A kabbala nagy szavainak helyes kiejtése érdekében teljes intelligenciával kell eljárni, egy akarattal, amely semmit sem vizsgál, egy cselekvéssel, amely semmit sem ijeszt meg. A mágiában, amit mondanak azt megcselekszik; a szó betűkkel kezdődik és cselekvésekkel végződik. Az ember nem akar igazán egy dolgot, ha nem kívánja azt tejes szívéből, a legkedvesebb vonzalmának kitörési pontjáig; és minden erővel, az ember egészségének, szerencséjének és életének kockáztatásáig.

Az abszolút hűség okán van az, hogy a hit bebizonyítja és megalkotja magát. De az ilyen hittel felszerelt ember hegyeket lesz képes megmozgatni.

Lelkeink legvégzetesebb ellensége a lustaság. A tétlenség elkábít minket és aludni küld; de a tétlenség alvása korrupció és halál. Az emberi lélek képességei olyanok, mint az óceán hullámai. Hogy édesen tartsuk őket, szükségük van sóra és keserű könnyekre: szükségük van a Mennyország forgószelére: meg kell ráznia a viharnak.

Ha a haladás ösvényén való meneteléssel szemben azt akarjuk, hogy vigyenek minket, a halál karjaiban alszunk. Nekünk mondják, ahogy a béna embernek az Evangéliumban, "Vedd fel az ágyad és járj!" Nekünk kell elvinni a halált, életbe ugrasztani. ...

Az intelligencia beszél, és az anyag kever. Nem nyugszik, amíg föl nem veszi a szó által adott alakot. Nézd a keresztény igét, hogyan hozta működésbe a világot e tizenkilenc évszázadra!...

A MENNYORSZÁG AZ ADAKOZÓ ÉRZÉSEK HARMÓNIÁJA.
A POKOL A GYÁVA ÖSZTÖNÖK KONFLIKTUSA.
Amikor az emberiség véres és szomorú tapasztalat útján megértette ezt a kettős igazságot, lemond az önzés Pokláról, hogy belépjen a hűség Mennyországába és a keresztény jótékonyságba.

Orfeusz lírája civilizálta a barbár Görögországot és Amphion lírája építette a titokzatos Thébát, mert a harmónia az igazság. Az egész Természet harmónia. De az Evangélium nem líra: ez az örök elvek könyve, melynek szabályozni kell minden lírát és az univerzum eleven harmóniáit.

Míg a világ nem érte meg ezt a három szót: Igazság, Értelem, Igazságosság és ezeket: Kötelesség, Hierarchia, Társadalom, a forradalmi jelszó, "Szabadság, Egyenlőség, Testvériség" nem lesz más, mint háromszoros hazugság.

Eliphas Levi: A szó hatalma