Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Átok és rontás

2010.06.08

Átok az áldás-éval (l. o.) egy közös alapon álló fogalom, melynek nyelvünkben, Budenz szerint (Magyar-ugor összehas. szótár 732. l.), amazéval egy gyökből eredő szó is felel meg. E szó igei tövének alapjelentése, a rokon nyelvek tanuságához képest, annyi mint «rossz szándékkal erős, hathatós szavakat kiejteni», utóbb «szidni», «korholni», «káromolni», «kárhoztatni», tehát mindaz, amit legjobban a lat. «maledicere» foglal egybe. Az Á. tehát alapjában véve nem egyéb, mint egyenesen valamely felsőbb lény haragjának, vagy bosszúállásának kifolyásakép nyilvánúló «rossz kívánság», vagy ilyennek valamely felsöbb lényre való hivatkozással történő emberi nyilvánítása: Az Á. úgynevezett «foganat»-ába, vagyis hatóerejébe vetett hit ugyanazon alapon áll, mint az áldás hatékonyságában való bizodalom. Kiterjedésének köre is épp oly tág, mint az áldásé. Alakja, szintén az áldáséhoz hasonlón, lehet szertartásos és hagyománytól szentesített, s ennek folytán bizonyos, az istenséggel való közlekedést közvetítő személyek (papok, vagy választott, az istenektől különösen kegyelt, tőlük megszállott egyének) hatásköréhez tartozó, vagy a pillanatnyi felhevülésnek bárki részéről történő nyilvánulása, amely utóbbi esetben az átkozónak az el- vagy megátkozotthoz való vérségi viszonya szerint növekedhetik az Á. hatóereje (pl. az atyai vagy anyai Á. a néphit szerint jóval súlyosabb, mint bármely más, távolabb álló személyé). Az Á. bizonyos megállapodott, hagyományos formáinak nem éppen az átkozás tudatos szándékával, hanem csak a harag bosszankodás vagy akár pusztán a leszólás, szidás, legyalázás, megvetés kifejezéskép használása, különösen az ilyekkel való gyakori visszaélés, szokásszerü dobálódzás: a káromkodás (l. o.), melyek egyik legerősebb gyökere a régibb pogány vallások reakciója a reájuk oltott kereszténység ellen s mint ilyen, legalább addig, amig tudatosan az uj vallás szenteknek hirdetett lényei ellen való tiltakozó gyalázkodás nyilvánul benne nem is tulajdonképeni átkozódás, hanem inkább puszta szidalmazás és lealázás. Az Á. szertartásos alakjainak egyike az úgynevezett kiátkozás (anathema), másika pedig, amely a néphit egyik jelentős tárgya a babona és a büvölés keretébe tartozó ráolvasással járó átkozás. Á. egyházi értelemben. L. Kiközösítés.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mi az, hogy átok, mi az, hogy rontás?
 
Állítjuk, hogy van e-világ. Ha van e-világ, kell, hogy legyen más-világ , világok is ebben az univerzumban. És most szellemi univerzumra gondolok, ahol nem fizikai lények élnek, hanem szellemiek. A más-világ szétbontható végtelen módon, mint a fizikai világ. Erre épülnek a szellem-világ tanai, ezek pedig azokról a működésekről, mozgásokról, lehetőségekről szólnak, amelyek nem fizikai energiával és nem fizikai formában hajtunk végre, hanem szellemi úton hajtunk végre. Ebből a más-világból származtatjuk az angyalokat, isteneket, a legfőbb istent, akinek senki nem tudja a nevét, de onnan származnak a bukott angyalok is, majd az azokból néhány generációval később létrejött ?nem tudom, hogy hogyan- démonokat és egyebeket. Azon túl olyan megjelenési formákat, melyek az emberhez képesek csatlakozni.
Na most, az embernek van szellemisége, nyilván a szellemvilág létezői nem hagyják ki a lehetőséget, hogy ezt a szellemiséget befolyásolják.
Amint fent, úgy lenn, tudjuk, hogy így van, nézd meg a körülötted lévő világot, vannak körülötted olyanok, akik nyugton hagynak, vannak körülötted piócák, vannak körülötted olyanok, akik tönkre akarnak tenni, aztán természetesen van néhány barát, aki téged segít, sőt még olyan is, aki téged szeret és nem kérdés számára, hogy téged segítsen. Ugyan így van a szellemi síkon is.
A vezérfonala annak, hogy átok, vagy rontás megfoghat-e téged, vagy bánthat-e téged, pusztán egyetlen egy dologtól függ. Attól függ, hogy lehet-e rajtad élősködni.
Itt nem az van, hogy az átok és rontás esetén bármiféle megszállottság, vagy hozzád kapcsolódó egyéniséggel, szellemiséggel rendelkező szellemi létező a te életedben benne lenne, hanem arról szól, hogy az átokkal és a rontással egy másik szellemiséggel rendelkező vagy ember, vagy egy nem testtel rendelkező létező, gyakorlatilag belenyúl a te energetikai rendszeredbe, és ott egy csapot kinyit, vagy egy csapot bezár. A csap szót azért használom, mert ott, vagy energia lecsapolás, vagy energia telítésről van szó. Az energia lecsapolás körébe azok a jelenségek tartoznak átok és rontás esetén, amikor rothadás jön létre, amikor mozgás korlátozódás jön létre. De fogalmazhatunk úgy is, hogy minden egyes betegség átok és rontás következményeként jön létre, de ez így nagyon tág megfogalmazás és nagyon jól alá kéne támasztani. Úgy lehet nagyon könnyen alátámasztani, hogy az ellentétes bizonyítéka sincsen meg. Most megpróbálom megindokolni, hogy most miért, nincsen ellentétes indoklás, csak annyi, hogy: nem.
Azt mondjuk tehát, minden egyes esetben, amikor te jól vagy, akkor téged nem érdekel az, hogy te rosszul vagy. Mikor te jól vagy, akkor lehet rajtad akármilyen átok és rontás, annak nincs jele, mert te akkor éppen jól vagy. Aminek nincs jele, és nem tapasztalható, és nem érzékelhető, az nincs. Tehát ha most X engem megátkoz, de én ennek semmi jelét nem tapasztalom, akkor X lehet, hogy elvégezte a mágikus mozdulatokat, amit tanult a körúton valahol, de nem hatott az átok, következmény, hogy én nem vagyok megátkozva.
Akkor mikor van átok és rontás? Akkor mikor te rosszul vagy. Ebben az esetben azt kell vizsgálnunk, hogy akkor, amikor te rosszul vagy mi történik? Mi az egyetlen központilag megfogható jelentés kör, mi a tengelye annak, hogy rosszul vagy, ez pedig nem más, mint az energia szint. Nem feltétlenül hiány, mert lehet tolulás is. Biztos, hogy energetikai probléma. Minden egyes ember tulajdonképpen átok és rontás áldozata, amikor rosszul van. Senki sem lehet átok és rontás áldozata, amikor jól van.
Most akkor az átok és rontás, egy folyamatos időben megjelenő dolog lehet, vagy egy ki-bekapcsolódó dolog lehet, rajtad van ugyan az átok, de csak akkor fog az átok, amennyiben energetikai problémád van.
Mi az elsődleges. Az átok, vagy az energetikai probléma? Nyílván az átok.
 
Hogyan csinálunk átkot és rontást?
Az egyszerű könyvekben, elérhető helyeken mindenhol elmondják, ahhoz, hogy átkot és rontást tudjál csinálni, ahhoz az kell, hogy élénk képzelőerővel rendelkezz, hogy milyenné akarod változtatni annak az embernek az életét, akit el akarsz átkozni. A másik része, hogy akarnod is kell rátenni az átkot és rontást, anélkül, hogy lelkiismeretfurdalásod lenne, hogy te ráteszed az átkot és rontást, és a harmadik, ami a legfontosabb az egészben, szükséges, hogy nagy szellemi energiát fektess bele. Ezért az átkot és rontást, gyakorlatilag úgy lehet megcsinálni, -már a szertartását a dolognak-, hogy érzelem van jelen. Minél erősebb érzelmi reakció van, annál jobban működik. Ezt úgy tudod kifejteni, hogy az aki átkot és rontást akar elhelyeztetni, az jelen van a szertartáson és fogod a kezét. Tehát ha valaki varázsló azt mondja neked, hogy nem kell jelen lenned, annak ne higgy! Mert azt nekem ne mondja senki, hogy majd a te érdekedben, az a varázsló olyan érzelmeket tud indukálni, amilyenre ott szükség van. Ugyanis az érzelem az egyetlen olyan átlag, normál ember által megfogható szellemienergia kivetítési lehetőség, amivel az átkot és rontást át tudjuk vinni. Ennek az energiának ugyanis magasabb szintűnek kell lenni, mint a célszemély energiájának. Miután a megrendelő sem szívesen vesz részt az átok és rontás elhelyezésben, ezért vezették be a varázslók, hogy állatoknak a kínzásából viszik az érzelmi energiát bele, illetve az igazán komoly helyeken emberáldozatból szedték a fájdalom, düh energiát.
A mi normál életünkben azonban az átok és rontás teljesen mindennapos, teljesen köznapi dolog. Naponta rengeteget kapunk Egy kis fekete csomag formájában érkezik felénk, csak "pite" az igaz, de annyit kapunk belőle, hogy ha éppen nem jó az energetikai helyzetünk, akkor hatni kezdenek. Még telefonon is lehet kapni a csomagokat. Tehát arra figyelj, hogy amikor mész az utcán, vagy akármilyen helyzetben vagy, egyszer csak úgy ?megrogyik? az energiád, általában a gyomorban egy görcs szokott lenni, bárhol lehet, persze ez jelzi a pillanatnyi állapotodat is, akkor mindig kaptál egy ilyen csomagot. Ez a csomag attól függ, hogy milyen energiával jön, attól függően épül beléd. Ezek, nagyon érdekes ilyen ?fach?-szerűen épülnek beléd, és összeadódnak. A ?kurva anyád? fach, a ?hízzál minden nap egy kilót? fach, és így tovább. Kultúrtörténetileg is nagyon érdekes megfigyelni, hogyan alakul a társadalmi korságok köre időről időre. Benne vannak a fachokban ezek a dolgok, és minden esetben, mikor rosszabb állapotba kerülsz, mint ezek a szerencsére nagyon kis energiával átitatott fachok, akkor azok úgy beléd robbannak. És ahol ez beléd robban, ott történik a megbetegedés. Részeddé vált és bekapcsolódott a te energia háztartásodba és már táplálnod is kell. Majd a következő és következő, és egyre rosszabbul leszel. Energetikailag így néz ki az átok és a rontás.
 
Mit lehet tenni átok és rontás ellen? Kettő dolgot.
 
Összefoglalva:
- tanuld meg azt, hogy tőled függ, mit engedsz be,
- tanuld meg azt, hogy mindig, mindenki beenged,
- tanuld meg azt, hogy a beengedésed következménye a test szétesése és az ember idő előtti megöregedése,
- tanuld meg azt, hogy, ha ebből ki akarsz jönni, ne varázslóhoz menj, ne az elixir újságból nézzél ki magadnak ?levevőt?, hanem FIGYELJ, akkor, amikor padlón vagy, mi jön be a rendszeredbe. Ne azt nézd, hogy mi, azt nézd, hogy bejön.
- tanuld meg azt, hogy ennek nincsen hókusz-pókusza,

- tanuld meg azt, hogy nem a probléma tárgya a lényeg, hanem a probléma energetikája!

-----------------------------------------------------------------------------------

Átok-levétel angyalokkal

Amikor valaki megharagszik ránk, akarattal, vagy akaratán kívül is sugározhat felénk negatív energiákat. De akár saját magunkat is megátkozhatjuk, ha túlságosan felmérgesedünk, vagy elkeseredünk valami miatt. Ezektől meg kell szabadulnunk!

Amikor szidalmaznak bennünket, a harag „pszichikus támadás” formájában jelenik meg. Ilyenkor éles tárgyak fúródnak a testünkbe, legtöbbször a hátunkba. Ezeket nem fizikai fegyvernek kell elképzelni, mégis valódi fizikai fájdalmat képesek előidézni. És a legtöbben – anélkül, hogy tudnánk róla – hordozunk ilyen pszichikai fegyvereket étertestünkben. Ezért fontos, hogy megtanuljunk átkot levenni, és a tőröket eltávolítani.

Átok levétele, és a tőrök eltávolítása

Ezt a módszert alkalmazhatjuk saját magunkon, és másokon egyaránt. Ügyeljünk arra, hogy a hátunk ne érjen semmihez, még a széktámlához sem. Inkább hajoljunk alaposan előre, vagy feküdjünk oldalra, hasra. Hívjuk Rafael és Michael arkangyalokat, és kérjük, hogy legyenek velünk. Lélegezzünk mélyeket, majd lassan fújjuk ki a levegőt!
Fontos, hogy készen kell lennünk arra, hogy elengedjük a haragot. Képzeletben kezdjük el kiszedegetni minden tőrt, kardot, éles, és fájdalmat okozó tárgyat a hátunkból, vagy éppen abból a személyből, akivel dolgozunk. Miközben szedegetjük ezeket a tárgyakat, meglepődhetünk, mert egyszer csak meglátjuk, ki küldte őket belénk. Bocsássunk meg neki, amennyire csak tőlünk telik, ezzel is elősegíthetjük a gyógyulást. Amikor már minden tőrt kiszedtünk, akkor minden átok teljes feloldásra kerül, az idő minden kiterjedésében. Rafael ilyenkor egy zöld színű gyógyító folyadékkal locsolja meg sebeinket, amelyek szépen, lassan begyógyulnak.

Gyógyulásunk alatt Michael arkangyal bíborszínű gumipajzsot von körénk, ez biztosítja majd a későbbiekben, hogy minden további támadás lepattanjon rólunk. Amikor pedig lepattan, a támadó energia átalakul szeretetté, és visszatér küldőjéhez, hogy nála is bekövetkezhessen a gyógyulás. Immár teljesen tiszták vagyunk, mondjunk tehát köszönetet az arkangyaloknak!