Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Biblia az okkultizmusról

2009.03.25

Szentírás véleménye az okkultizmusról
A mózesi törvények  a leghatározottabban tiltottak minden okkult praktikát:  

Ha bevonulsz arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad neked, ne tanuld el az ottani népektol az utálatos dolgokat.
Ne akadjon közted senki, aki fiát vagy lányát arra készteti, hogy tuzön menjen át;  aki jövendomondásra,  varázslásra,  csillagjóslásra  vagy boszorkányságra  adja magát; aki bubájosságot uz,  szellemet vagy lelket kérdez; aki halottat idéz.  Mert aki ilyet tesz, utálat tárgya az Úr szemében; az Úr, a te Istened emiatt az utálat miatt uzi el ezeket a népeket eloled.

Légy egészen hű az Úrhoz, a te Istenedhez.

Ha ezek a népek, amelyeket eluzöl, hallgatnak is a jövendomondókra meg a varázslókra, neked az Úr, a te Istened ezt nem engedi meg. Neked prófétát  támaszt az Úr körödbol, testvéreid közül, mint engem, orá hallgassatok.

MTörv 18,9-15   
    
Világos tehát: Isten prófétáira kell hallgatni, mert az a hiteles. Minden jövendomondás, bubájosság, szellem- és halottidézés és varázslás a leghatározottabban tilos.

Álljon itt egy példa az Újszövetségbol is: miután Jézusban nem hívo emberek pórul jártak, mert ördögöt próbáltak uzni  Jézus nevét mágikus varázsszóként használva, a következok történtek:

Errol minden efezusi zsidó és görög tudomást szerzett. Nagy félelem fogta el oket, és magasztalták Urunk Jézus nevét.
Sok hívo is eloállt, beismerték és elmondták saját mesterkedéseiket. A bubájosok közül sokan könyveiket is elhozták, és mindenki szeme láttára elégették oket. Ezek értékét ötvenezer ezüstre lehetett becsülni.

Így az Úr szava egyre terjedt, s nagymértékben megszilárdult.

ApCsel 19,17-20   
    
A bubájosok könyveinek elégetése, az okkult mesterkedések elvetése volt az egyik fontos induló mozzanat Efezus megtérésében. Ha a mai, templomba járó emberek elégetnék okkult könyveiket  (horoszkópok, spiritiszta könyvek, agykontroll- és hasonló tanok könyveit), vagy még inkább meg se vennék oket, hanem a rájuk szánt pénzt, idot és belso odafordulást Isten és az embertársak irányába fordítanák, hatalmas fellendülés következne be a hitéletben.

Az okkult dolgok még akkor sem férnek össze a kereszténységgel, ha látszólag azt támogatják. Ezt példázza a következo bibliai rész: 

Egyszer, ahogy az imádkozóhely felé tartottunk, találkoztunk egy jós szellemtol  megszállt  leánnyal, aki jóslásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak. Pál után és miutánunk szaladt, és így kiáltozott: "Ezek az emberek a fölséges Isten szolgái, s az üdvösség útját hirdetik nektek." Ezt több napon át megismételte. Pál már bosszankodott miatta, hátrafordult és rászólt a lélekre: "Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, menj ki belole!" Ki is ment akkor mindjárt.

ApCsel 16,16-18   
    
Miért tette ezt Pál? Hisz igazat mondott a jós szellemtol megszállt lány. Az alapveto ok, hogy az okkultizmus és a kereszténység semmiképp nem keverheto, konkrét érvek pedig a következok lehetnek. Ha Pál hagyja, hogy egy megszállott dicsérje oket, az zavart kelthet  az emberekben. Egyrészt, az okkult dolgokat elvetok azt hihetnék, hogy ``Ez a Pál is csak egy újfajta varázsló, hisz ez a közismert jósno is támogatja, anélkül, hogy megváltozna.'' Az okkultizmussal megfertozött emberek viszont igazolva látnák magukat, hogy jó dolog jövendomondással foglalkozni. A jövendomondó pedig beférkozhetne a keresztények közé, ahol azután már nem feltétlen mondana igazat, és zavart kelthetne belülrol.

A Sátán igaz állításokkal is dolgozik néha. Egyrészt van úgy, hogy egy igazság nyilvánosságra hozatalának még nem jött el az ideje, pillanatnyilag csak zavart keltene. Ilyen eseteket többször említ az Evangélium, amikor Jézus nem engedi, hogy az általa kiuzött gonosz lelkek elmondhassák, hogy O Isten fia. (Pl. Lk 4,41 ) Másrészt az igaz állításokkal csak behízelegni akarja magát a Gonosz, hogy azután végrehajthassa romboló szándékát. Ezért semmit nem jelent, hogy egy-egy jóslat beválik, egy-egy megidézett szellem igazat mond. Hazudni, félrevezetni majd csak akkor fog, ha már megbíznak benne.

A Szentírás állásfoglalása egyértelmű: valaki vagy keresztény vagy gyakorolja az okkult dolgokat. Választani kell, középút nincs.

A Katolikus Egyház állásfoglalása
Az elozoeknek megfeleloen az okkultizmus minden formáját elveti a Katolikus Egyház. Ezt teljes határozottsággal fejti ki a Katekizmusban: 

Isten föltárhatja a jövőt prófétái  vagy szentjei előtt. Mindazonáltal az igazán keresztény lelkület a jövo tekintetében bizalommal ráhagyatkozik a Gondviselés  kezére, és nem táplál semmiféle egészségtelen kíváncsiságot ez irányban. A meggondolatlanság a felelosség hiányát hozhatja létre.
Mindenfajta jövendölés  elvetendo: a Sátánhoz vagy a démonokhoz fordulás, a halottidézés  és minden más praktika, mely hamisan azt hirdeti, hogy képes ``lerántani a leplet'' a jövendorol. A horoszkópok,  az asztrológia,  a tenyérjóslás,  a kártyavetés,  a jelek értelmezése,  a jövobelátás,  a jósokhoz  (médiumokhoz)  fordulás mind arra törekszik, hogy hatalma legyen az ido, a történelem és végso soron az emberek fölött; ugyanakkor kegyessé akarják tenni a titokzatos hatalmakat. Mindezek ellentmondanak a szereto félelemhez kapcsolódó tiszteletnek és imádásnak, mellyel egyedül Istennek tartozunk.

A mágia és a varázslás valamennyi fajtája, melyek által úgy tesznek, mintha hatalmuk lenne az okkult hatalmak fölött, mintha szolgálatukra tudnák kényszeríteni oket és természetfölötti hatalomhoz jutnának általa felebarátjuk fölött - még ha az egészségét akarnák is visszaadni -, súlyosan ellenkeznek a vallásosság erényével. Ezek a praktikák még inkább elítélendok, ha ártani akarnak a másiknak, vagy ha a démonok beavatkozásához folyamodnak. Az amulettek  viselése is elvetendo. A spiritizmus  gyakran jövendomondó vagy mágikus cselekményeket takar. Ezért az Egyház inti a híveket, hogy tartózkodjanak tole. A hagyományos gyógymódok (természetgyógyászat)  alkalmazása nem törvényesíthetik a gonosz hatalmak segítségül hívását és mások hiszékenységének kihasználását.

A Katolikus Egyház Katekizmusa: 2115-2117  

Téves tehát az a sokszor hallható vélekedés, hogy: ``Az Egyház csak a sötét középkorban ítélte el az okkultizmust, ma már a papok is látják, hogy ezek csak a valóság megismerésének más módjai.'' Ez csak ködösítés, a Katolikus Egyház állásfoglalása teljesen egyértelmű.

Az okkultizmus fobb fajtái
A következokben megkísérelük a klasszikus okkultizmus fobb formáinak rövid összefoglalását adni. Nem célunk a részletes ismeretközlés, csak az, hogy a kedves Olvasó hozzávetoleges képet kaphasson az okkultizmus fobb területeirol.

Subsections 
1. Babona
2. Szellemidézés, spiritizmus
3. Jövendőmondás
4. Mágia, varázslás
5. Ceremoniális mágia. 
6.  Amulettek.
7.Mágia szavak használatával, átkok.