Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ezotéria - Müller Péter szerint

2009.03.25

Müller Péter: mi is az az ezotéria?
Néhány szó a titkok elé
Nők Lapja Cafe
Vig György
2008. 03. 19.
Furcsa ember. Nem titkolja, hogy halottakkal beszélget, nekem fogalmam sincs, hogy ilyesmi lehetséges-e, mégsem gondolom, hogy hazudik. Hívei számára barát, tanító, nem messiás. Írásaiban olyasmikre figyelmeztet minket, amiket nélküle is ismernünk kéne.

Titkos bölcsességekre emlékeztet, melyek velünk születtek, bár rég megfeledkeztünk róluk. Simogató, meleg tenyérrel, mosolyogva adja át a tudást, a vére árán szerzett kincset, amiért évtizedeken át tanult, és aminek az életét köszönheti. Lapunkkal szinte egy időben jelenik meg a Nők Lapja Ezotéria különszámunk, melynek egyik fontos szerzője, megkérdeztem hát, mit is jelent számára ez a fogalom.

Müller Péter: - Az ezotéria eredeti jelentése - görög szó - azt jelenti: belső. Valami, ami belül van. A titok. Ennek ellentéte az exotéria, tehát, ami kívül van. Minden szent hagyományban létezik ez a kettősség, a mindenki számára elérhető, és a kiválasztottaknak fenntartott tudás. A zsidó vallás titkos tanítása a kabbala, az iszlám ezotériája a szufi, a kereszténységé - többé-kevésbé - a gnózis. A titok, a beavatottak tudása - részben - megismerhető, de nem ellopható, mivel a valódi ezotériához csak a tudáson túli tapasztalatokkal lehet eljutni. Olvashatsz róla, tanulmányozhatod, értheted, de a tied csak akkor lesz, ha megvalósítod, teljes mértékben átéled azt. A haszidok azt mondják, légy magad a Tóra. Ugyanerről szól a Pál apostoli mondat: a betű öl, a lélek megelevenít. A zen-buddhista tanítások szerint, amikor a tanítványok rengeteg ismerettel megjelennek a tanító előtt, hogy végre megtudják, mi az igazság, a megvilágosodott mester azt mondja: hozzám felejteni jöttök.

Így működik az ezotéria.

Mesterhiány

- Olyan embert, aki az ezotériával foglalkozott, és azt magában meg is valósította, akiben ez vérré vált, egyet ismertem személyesen, Szepes Máriát. Nyilván vannak mások is, de én csak vele találkoztam. Miért nincsenek többen?

- Az újkori emberiség a realitás, realizálás szó alatt nem önmagának, a lelkének fejlesztését érti, hanem külső dolgokat. Tízévente több technikai változást élünk át, mint amennyi hagyományos időkben akár ezer esztendő alatt zajlik le, de a személyiség és lélek fejletlen marad.

Ez a folyamat nagyon régen elkezdődött. A kínai jóskönyv, a Ji King, 2500 évre tekint vissza. Már akkor tudták, hogy sötét kor jön. Így keletkezett a kínai írás. Az első képjelek azért születtek meg, hogy a Ji Kinget rögzíthessék, hogy „elvermelhessék" a tudást.

Krisztus előtt öt-hatszáz évvel jelentek meg az utolsó nagy tanítók: Lao-ce, Konfucius, Buddha, a Zarathusztrák. Ekkor éltek azok a görög filozófusok, akik még visszaláttak az igazi ezotériára, de - akár Platón, aki még pontosan tudta, mi van Egyiptomban - már nem voltak „megvilágosodott, szent" emberek.

A modern ember nem tud magával bánni

- Nagy bajban van a mai ember, és nemcsak akkor, amikor ezoterikus tanokat kéne vérré változtatnia, de akkor is, amikor egy átlagos, hétköznapi lelki gubancot kellene megoldani.

A modern ember képtelen magától elvonatkoztatni, pedig e nélkül semmivel sem képes bánni. Legkevésbé önmagával. Amilyen könnyen megtanulunk autót vezetni, olyan nehezen sajátítjuk el, sokszor egy életen át sem jövünk rá, hogyan a saját sorsunkat is kormányozni kell.

Titok olcsón eladó

- A kereskedelmi ezotéria arról szól, hogyan lehet valami gazdagot, értékeset, nagyot aprópénzre váltani. Kézzelfogható példával: ha szerelmes vagy, megfejthetetlen lelkiállapotba kerülsz, melyben a szerelmed tárgyát titokzatosnak látod, gyönyörű és szenvedéssel teljes pillanatokat élsz át. Csoda részese vagy. Amikor pedig szexújságban nézegetsz egy meztelen testet, szó sincs titokról, szenvedésről, valódi gyönyörűségről, legföljebb kisebb-nagyobb erotikus kíváncsiság munkálkodik. Ha az ember ezt a kétfajta érzést összeméri, azonnal megtudja, mi a különbség a vásári és a valódi belső élmény közötti.

Vacak dolog, hogy az emberiséget elöntötte valamiféle piacorientált, híg, álezoterikus érdeklődés, de ez korántsem akkora baj, mint a nukleáris rakéták építése, a háborúk, az abszolút környezetszennyezés.


Mit tegyünk?

- Egyet tehetünk, ez mindenre vonatkozik, nemcsak az ezotériára, hanem a párkapcsolatra, szeretetre, könyvre, képre, zenére, bármilyen munkára, az egész létezésre is: az igazit kell keresnünk! Mindenki képes erre. Nincs nagy és nincs kicsi. Kodály Zoltán mondta Seress Rezső és Zerkovitz Béla dalairól, hogy ezek a kis virágok még akkor is virágozni fognak a zene országútján, amikor már körös-körül nagy szimfóniák dögtetemei hevernek.

Kodály Zoltán és Bartók Béla, ezek a korszakos zsenik, nem véletlenül fordultak a „tiszta forrás", a népdalok felé. A népművészet sokat megőrzött az ezoterikus hagyományokból. A magyar népdalokban, népmesékben, a népművészetben megtalálható az ősi asztrológiai tudás, a beavatás összes stációja. A magyar kultúra, a népművészet, maga a nyelvünk is ezoterikus. Olyan titkokat rejt magában, amelyek arról árulkodnak, hogy őseink pontosan ismerték a lényegi összefüggéseket. Mi, akik ezt a nyelvet beszéljük, ma is mágiát használunk, akkor is, ha fogalmunk sincs erről.

Tudomány és ezotéria

- Személyes vallomást teszek: még vagy hatvan évig kéne élnem. Miért? Mert mostanában derült ki, hogy a genetika és a káoszelmélet egy az egyben megismétli a több mint hétezer éves Ji King filozófiai rendszerét. Továbbá, hogy a DNS-ben ugyanúgy hatvannégy minta rejlik - nem több, és nem kevesebb -, mint ahány sorsképlet létezik a Ji King tanítása szerint. Ennek a hatvannégy képletnek a variációi alkotják a legújabb kutatások szerint a genetikus kódrendszerünket is. Hatvannégyes alapja volt a Neumann-féle őskomputernek is. Az egész számítástechnika a jin-jang játékán alapul. Ezeket nekem mind meg kéne tanulnom, nem barkácsszinten, hanem hitelesen.

Mindez nem mond ellent annak, amit korábban a megtanulható és az átélt tudásról mondtam. Az olyan nagy személyiségek, mint Albert Einstein, vagy a Nobel-díjas fizikus, Wolfgang Pauli - aki együtt dolgozott Junggal, s összehozták az elméleti fizika és a lélektan eredményeit - és a többiek, mély ezoterikus tudású, megvalósult, nagy szellemek voltak, akik más úton, de ugyanahhoz az ősi igazsághoz jutottak, amelyet a tradicionális ősi mesterek ismertek.

Van rá szó

- Az őstudás mindenkiben ott él, de már kevesen képesek arra, hogy előhívják. Óriási áldozat kell hozni hozzá, nem adják ingyen. Meg kell halni hozzá. Hogy szükség van-e a tudásra, ilyen áron? Igen. A beavatottak, a végső tudás birtokosai nélkül az emberiség nem lenne több, mint hánykolódó csónak a viharos tengeren. Minden kor addig marad fenn, amíg az őstudás irányítja - akár láthatatlan csatornákon keresztül is. Ilyen ősi, valódi tudás például az, hogy a szeretet az élet legfontosabb szava. Arról, hogy mit jelent ez a szó, egy egész könyvet írtam, de amit a fogalom valójában magában rejt, az csak töredékesen szerepel a lapokon. Minden erőfeszítésem ellenére sem tudtam pontosan leírni, mert betűkkel nem lehet. Mi az ezotéria? Titkok, mint a szeretet.