Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földünk 2013 után

2009.01.26

Az emberiség jelentős részét foglalkoztatja az a kérdés, hogy lesz-e dimenzióváltás vagy sem, mi fog történni az elkövetkezendő néhány éven belül.

Még azok is kíváncsian tekintenek a jövő felé, akik pedig materialista szemléletük miatt nem hisznek azokban a jövendölésekben, amelyek az ötödik dimenzióba történő átlépésünket vetítik elő.

Az utóbbi időben számos tanulmány, tudományos kutatásokon alapuló vagy kevésbé tudományos írás jelent meg, amelyekben mind a hamarosan bekövetkező változásról közölnek adatokat. Ezek a művek abban megegyeznek, hogy 2010 után valami be fog következni, ám, hogy egy mindent elsöprő világkatasztrófa vagy pedig az emberiség magasabb dimenzióba történő átjutása, erről ma még csupán a találgatások szintjén vitatkozhatunk. Lapunk minden esetre a hozzánk eljuttatott különféle álláspontokat, megalapozott avagy a képzelet szülte feltevéseket igyekszik Kedves Olvasóink elé tárni, hogy kinek-kinek legyen ideje átgondolni a múltat, s jövendőt.


A Lélekhíd üzenete:

Az emberiség felemelkedésén számtalan csoport és egyén dolgozik a világon. Minden spirituális út, szellemi iskola, amely az embert a tudati kiteljesedésben és a szeretetben való növekedésben segíti, és minden egyéni törekvés, amely a legfelsőbb értemben vett Önmegvalósítás felé visz, ez irányba hat.

A budapesti Lélekhíd Szellemi Központ azon kevés műhelyek egyike, amelyek egészen konkrét tanításokat közvetítenek a felemelkedés isteni tervéről, vagyis hogy az égiek útmutatása alapján mit kell még tennünk e ritka lehetőség megragadásához. Csoportjuk egyébiránt a Solara által koordinált bolygószintű fénymunkás-hálózat egyik horgonyzó egységeként közreműködik a magasabb dimenziós tudatmezők földhöz kapcsolásában is.

 2007 végén nem mindennapi üzenetet tettek közzé a www.yahunagaia.hu oldalon, közös sorskorrekcióra hívva ország-világ fényküldötteit. Részletes magyarázattal és eligazítással szolgáltak a miértre és a hogyanra is. Az üzenetből megtudjuk, hogy a Felemelkedés Isteni Terve 1987. augusztus 17-én, az ún. Harmonikus Konvergencia kapcsán fűződött le bolygónk terébe.

Ez a terv szinte évekre lebontva tartalmazta azokat a lépéseket, amelyeket sorban megtéve a felemelkedést választó egyének 2012-ben átléphetnek az 5. dimenzióba, a szeretet és kreativitás létsíkjára. Ahhoz, hogy ez a folyamat bolygószinten is megtörténjen, szükséges a földön egy legalább 144 ezer lelket számláló kritikus tömeg, akik e jeles dátumig átlényegítik önmagukat a Krisztus-tudatosság állapotáig, s fényszövetségük szíverejével megépítik a hidat egy kollektív dimenzióváltáshoz az emberiség emelkedni vágyó hányada számára.

Az égiek az ütemezésnél feltételezték, hogy a terv súlyát vállukon viselő fényküldöttek az egyik lépcsőtől a másikig kitérők nélkül, az optimális úton haladnak majd. Nem számoltak az emberi gyengeséggel és engedetlenséggel. A közlés szerint 2006-ban 145 ember érte el a Krisztus-tudatosság szintjét a világon, amely szám a tavalyi évben talán megduplázódott. Az emelkedés útján elindultak közül nagyon sokan megtorpantak, célt vesztettek, és letértek az élettervük által kijelölt ösvényről. Fellázadtak sorsuk ellen, és talán már le is mondtak arról, hogy vállalásukat beteljesítsék. A Gondviselésnek ezért korrekciós programmal kellett közbelépnie. A sorskorrekció arról szól, hogy ha teszünk érte, akkor a Kegyelem révén kapunk némi plusz időt a lemaradásunk behozására. Az üzenet úgy fogalmaz, hogy a ballépéseink vagy mulasztásaink okozta sorscsomók egy gyorsuló időspirált idéztek elő, amit egy egyre követhetetlenebb életritmusként érzékelünk. De ha feloldjuk ezeken a csomókat, azaz visszatérünk eredendő sorsösvényünkre, akkor időt nyerünk az önbeteljesítő munkára. „Vagyis az Isteni Sorskorrekciós Terv szerint egy relatív, lokális Földi időhurok kapcsolódhatna a Földhöz. Ez azt jelentené, hogy míg a Galaxis szintjén minden a korábbi ritmusban zajlik és halad a nagy keringési ciklusok végpontja felé, itt a Földön látszólag több idő telik el, mint ahogy most számlálva a napokat megélnénk azt. Ez talán egyrészt azt eredményezheti, hogy már nem lesz annyira feszített minden napunk, vagy pedig egyszerűen számunkra úgy tűnik majd, hogy mondjuk nem 2012-ben lesz a Felemelkedés, hanem 2013-ban, 2017, vagy éppen 2021-ben. … Valójában egyáltalán nem tudhatjuk, hogy ezen új életlehetőség és időhurok kapcsolódásával mennyi időt kaphatnánk pontosan, talán úgy fogalmazhatjuk meg plasztikusan, hogy minden egyes sorscsomó feloldásával egy-egy lélegzetnyivel több percünk lehet. A sorscsomókból felszabaduló élet és energia újabb életet teremt, és az élet által időt.”
A Globális Sorskorrekció aktusa 2007. december 29-én és az azt követő napokban megtörtént. A Lélekhíd-csoport vezetésével világszerte több mint 3000 ember meditatív hangolódása, szívbéli, gyógyító erejű összefogása teremtette meg a módját annak, hogy az új időhurok a korábbi földi időhöz horgonyzódjon. Hátradőlni azonban még korai volna… „Az Égi üzenetek szerint ez az időhíd egyelőre még úgy néz ki, mintha finom szeretetarany fércszálakkal lenne csak egymáshoz illesztve és még igen labilis a két világ közötti átjárhatóság. A következő három-hét hónapban tud majd stabilizálódni attól függően, hogy hányan indulnak el az Új Idő felé. … a Csillagnemzetségek Küldöttsége felhívta a figyelmünket arra, hogy a következő három, illetve hét hónapban valóban rendkívül fontos mindannyiunk szerepe! Nagyon fontos tudatosítani azt, hogy ezen az Új Idősíkon valóban járnunk kell, ezzel az új idővel élnünk kell – ebbe az új időbe kell átemelnünk az életünk hétköznapi és szellemi valóságát is! És ezt csak úgy lehet megtörténtetni, ha az ország és világ különböző pontjain átélt Sorskorrekciós meditációk felismerései nyomán ki-ki egyszerűen elkezdi bepótolni az egykori mulasztásait, életre kelti, megvalósítja az egykor elengedett álmait. Visszahozza és életté teszi az egykori reményeit, újra a kezébe veszi az egykor hibásan, vagy méltatlanul elengedett kezeket, és valóban tesz azért, hogy az élete megváltozzon. Ezt ugyanis senki más, az univerzum egyetlen létezője sem teheti meg rajtunk kívül – kizárólag mi magunk! Nem kevesebb a feladatunk és nem kevésbé nemes a kihívás, minthogy valóban kezdjünk el élni az eredendő legmagasabb rendű Sorsunk és élettervünk szerint, a Szentlélek belső vezettetése által!” Hát így. Idő van. Ideje annak, hogy – akár fényküldöttek vagyunk, akár nem – néhány kényelmetlen kérdést feltegyünk magunknak. Például, hogy igazán boldogok vagyunk-e az életünkben? Átjárja-e a lelkünket az a mélységes megnyugvás, hogy a helyünkön vagyunk és tesszük a dolgunkat a mindennapokban? Vagy hiszünk még a jövőbeni cselekvés illúziójának, hogy „holnaptól majd minden másképp lesz”? Érezzük-e a súlyát annak, hogy az itt és most dédelgetett képzeteink, motivációnk teremtik a holnapunkat? Vagy ámítjuk még magunkat azzal, hogy azért ragaszkodunk áporodott árnyékminőségeinkhez, mert azok is részei a teljességnek? Elégedettek vagyunk-e emelkedettségünk / tudatosságunk / szeretetképességünk jelenlegi fokával? Ha most jönne értünk a halál, büszkén lépnék-e saját ítélőszékünk elébe?
Idő van. Ideje nekilátnunk, hogy kibogozzuk és elsimítsuk azokat a sorscsomókat.
„2012. december 21-e azért különleges évszám az emberiség történetében, mert elfelejtett örökségünket, halhatatlan isteni énünket nyerhetjük vissza ebben az időszakban.  2012. december 21. nem vallást hirdet, hanem az emlékezés szépségét… a tapasztalatot… hiszen a bölcsesség az egyetlen, amit magunkkal viszünk erről a bolygóról! Lehetőséget ad, hogy mindenki a maga módján átültesse a gyakorlatba az ősi bölcsességeket és így harmonikusabb és örömtelibb életbe lépjen át a harmadik dimenzióból a negyedik dimenzióba.
Egy dolog azonban megismerni az igazságot és más dolog megélni azt! Honnan tudod, hogy valóban átélted? Amikor véget ért a fáradságos keresés… nincs többé tanácstalanság… nincs többé harag, önutálat… nem számítanak már a könyvek és tanítók, hiszen benne élsz a szavakon túli, mélységes megértés pillanatában… sőt… egy vagy vele…”

A MAYÁK 7 TITKOS JŐVENDŐLÉSE

Mindegyik egy és ugyanazon mondanivalót tartalmazza, egy korszak végét, mely csak a maya műveltségben maradt fenn ősi, hiteles alakjában a Csillagrendszeri (Galaktikai) Ismeretek által.
Elvesztek a babilóniai kaldeusok ismeretének az adatai, elvesztek a perzsa hódító háború miatt, de ezzel forr újra egyé a két papi rend, így lesz újból a monda szerinti férj és feleség és együtt építik fel sok évszázad után azt a piciny országot, melyet ma Magyarországnak nevezünk és minden bizonnyal a vérünkben csörgedezik e két papi rend vére és a mi elfelejtett öntudatunkban él továbbra is a tudományuknak minden apróbb ismerete!
Az első maya jóslat első sorai nekünk magyaroknak is szólnak, mivel itt adja ki az utasítást arra, hogy újra vissza kell állítani a már elveszett tudós Papi rendeket és ez által ránk is vár a Kaldeusi és Maghiár rendek újbóli megszervezése, felállítása! Hatalmas feladat kevés idővel!
Nem csevegni, nem félni kell a jövőtől, hanem felébreszteni a tudatalatti ismereteinket, és formálni az igaz, NEM HAMIS papokat. Nem, nem a vallást kell megváltoztatni a jelen pillanatban, hanem azt a vallási tudományt felépíteni és tanítani mely ezelőtt még 2000 évvel jelen volt a népeknél, hiszen maga Jézus is ezt tanította!
Elménkben kell felépíteni ezen utolsó anyagi műveltségünk (civilizációnk) világegyetemes (KOZMIKUS) PIRAMISÁT minden jelképével, magyarázatával és ismertetni a nagyvilággal!
Az eddigi ismeretek alapján tudjuk, hogy a maya Naptár 2012. december 22-ére jelzi az utolsó korszaka végét! Ez magában nem jelent semmit, hiszen korszakokról van szó és ahogy egy korszak befejeződik, úgy születik meg egy újabb; de a 2012-es korszakváltozás különbözik a többitől, mivel ekkor fog befejeződni egy Nagy Év is 25920 évvel. Nem lesz vége a Világnak, sem az évek számításának mivel újra kezdődik el egy NAGY ÉV egy új 5125 éves korszakkal, azaz a mayák pontos számolása után 5184 évvel! Nem lesz vége a földi életnek!
A mai kutatók az 5125 évet egy maya piramison, Palenquen talált évszám átszámításával kapták meg, ahol az évszám az Kr. e 3113 (hozzáadva 2012) évet jelöli meg; ezt kell elfogadnunk mint az utolsó anyagi műveltség (civilizáció) idejét, de a különböző műveltségeknek különböző ideje volt a valóságban attól függően, hogy milyen erővel hatott rájuk a HUNKAPU ereje.
A mayák egyetemes nyelve a számtan volt és e nyelvhez szerencsére nincs szükségünk tolmácsra. Ennek köszönthető, hogy ma viszonylag igen könnyen érthetők a ránk hagyott magyarázataik, ismertetéseik. Ma a papjait már nem találhatjuk meg, hiszen a szó legszorosabb értelmében eltűntek a Kr. u. 830-as években, de szent írásaikat a piramisok köveibe vésve láthatjuk. Gyönyörködhetünk a kódexeikben, a csodálatos rajzos írásaikban és minden soruk megértése után meg kell állunk és gondolkoznunk kell azon, hogy mennyire értelmes és okszerű gondolkodású emberek voltak. Ismerték a mennyiségi (kvantikus) számolási módszert és csakis ezzel tudták megadni a korszakokat, hiszen korszakokon épül fel az egész Világmindenség, a vonzerő, a villamos-delejes (elektromagnétikus) erőnyök (energiák) ereje által. A csillagállásokból jósolták előre a földrengéseket, ahol újból ezek az erők hatnak egymásra és sugározzák az erőnyüket a Földanyára. A magyarázataikat megismerve erősödik meg bennünk az a vágy, hogy népünk ébredjen fel a 2000 éves mély álmából és adja vissza újból más népeknek az ősi titkos tudományát! Nem, nincs bennünk semmi hatalmi vágy akkor, amikor erre gondolunk, ez csupán egy igen szükségletes tanítás és csakis a régi paprendek tudják újból felismerni azt, hogy eljött az idő nemcsak a tudomány, nyelv és hit újbóli fejlődésére, hanem ezzel együtt egy új anyagi műveltség (civilizáció) ajtaja fog előttünk megnyílni és ezt a kaput az emberiségnek egyetértéssel kell átlépnie és ehhez vezetőkre van szüksége.
A világnak el kell vetnie a régi, hibás felfogásokat, a babonás hitüket, a hamis jövendölők bilincsbe verő láncait. Az első jövendölést pontosan ezért nevezhetjük Felhívásos Reménynek! Felhívás a közel jövő szerencsétlenségeire, melyek már többször felhívták a figyelmünket és figyelmeztettek bennünket! Reményt sugározni az ettől félőknek a lelkébe, hogy mindez könnyíthető legyen a nagy tudású szent emberek által, akik ezen a göröngyös úton át tudnák segíteni a népeket, az emberiséget. Ennek az új tudósrendnek a felépítéséhez a mayák megadtak 13 évet, melyből sajnos már majdnem 6 év eltelt, de van még teljes 7 év a részünkre, nincs minden elveszve és reméljük azt is hogy e kis írásunk is hozzásegít az ősi nagy csillagrendszeri (galaktikai) magyar tudomány megtalálásához, felállításához és tanításához és főleg ahhoz, hogy mindezek előtt megismerjük a valóságot és szét tudjuk választani azoktól a titokzatos meséktől melyek az évszázadok során akarva és akaratlanul feldíszítették a az ősi papi rendek világegyetemmel kapcsolatos (galaktikai) ismereteit. Megismerni a vallásunk, a vallások anyagi okát, megismerni a Teremtést.
1999. augusztus 11. Igen emlékezetes évszám volt a napfogyatkozással (eklipszével) és csillaghullással.  Ekkor lépett az emberiség a lelki időszakába, az elmélkedésébe! Valójában ekkor értük el azt az időt, amikor a jelenlegi hátramaradt anyagi műveltség (civilizáció) éveiből az emberiség már nem fog tudni újat tanulni. Ezen a napon fejeződött be a ma már jól ismert Indygo gyerekek születése. Ezen a napon érte el a FÖLD a napközelségének legnagyobb fokát és a Holdtól való legnagyobb távolságát. Mindezen jelenségek sokkal jobban befolyásolták az embereket, mint ahogy ezt elképzelni tudnánk. Ezzel az évszámmal kezdődik el az első jóslat, ezen a napon volt Földünknek a napfogyatkozás általi VILÁGMINDENSÉGI (KOZMIKUS) KERESZTJE, mely egyben megjelölte az 2012-es jövendölési évszám utolsó 13 évét. Vízöntő jegye! tauro, bika jegyű föld, skorpió jegye! leó, oroszlán jegye! Ezen az éjjelen az erős holdfény megvilágított sok országot, megfényesítette Földünk azon helyeit, ahol már a háborúk keserű szelei fújtak. IRAK, IRÁN, KOSOVO, PAKISTAN többek között. Ezen a napon veszítette el Napunk a pólusait. A villamos-delejes (elektromagnétikus) ereje gyengült, melynek válságos hatása lett és lesz a Föld minden lakójára! Mindezt a mayák egy igen egyszerű mondattal fejezték ki: "Az emberek megbolondulnak!" És láthattuk, hogy az állatok is ekkor kezdték elveszíteni a tájékozódó ösztöneiket, sőt ebben az időben hallhattunk először a repülőgépek kézi működtetéséről, mivel a műszerei nem működtek jól és mindez a villamos-delejes (eletromagnétikus) erő csökkenése miatt! A nap kevesebb erőnyt kap a Hunkaputól és ezzel mi itt a Földön is kevesebb erőnyhöz jutunk a Napunk által. Egyszerűen felbomlott a Tejútrendszer erőny-egyensúlya.
Ez a Jövendölés anyagi kezdete, a Jövendölés oka és maga a Jövendölés ennek a következményét írja le. A földi, megszokott életünk is bomlani kezd. Már láttuk, hogy a földünknek az elképzelt tengelye kilengett 5 fokkal, de még hiányzik 85 fokos kilengés, hiszen, a mayák azt írták, hogy a Nap északon kel fel és délen fog nyugodni, azaz a mai északi mágneses sarok fogja a napkeltét mutatni és a déli mágneses sarok a nyugatot. Igen, tehát a következő 7 év nem lesz könnyű az emberiség számára és pontosan ezért a FELHÍVÁS az ősi papi rend felállítására, arra, hogy mutassa meg a népeknek mindezeket és főleg azt, ha mindezt nem is lehetne megállítani, meg nem történté tenni egy bizonyos részét IGEN, egy közös tudattal egyesülve, az emberiség építő (pozitív) erőnyét használva! Igazi lelki vezetőkre lesz szüksége az emberiségnek, akik csak jó, tiszta érzésre és az igazi szeretetre tanítanak és akkor, amikor 2012-ben átlépünk a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA, nem lesz a Földön többé gyűlölet, becsapás, hamisság, bűn! Meg kell tanulnunk, hogy az a másik ember az egy másik ÉN, hozzám tartozik, a részemnek a része!
A MÁSODIK JÖVENDÖLÉS:
Az átmenet idejét írja le, azt aminek meg kell történni a világegyetem (kozmikus) erőinek változása miatt! Változások a Földanya és az Emberiség anyagi és lelki világában. Elsőként az embereknek el kell ismerni a Hunkapu nagy erejét, az isteni mivoltát úgy, mint egy élőlényt! Meg kell tanulni, hogy ez az életet adó erő, ez maga a szeretet és azt, hogy minden élőlény az Ő erejéből táplálkozik és, hogy hozzátartozása széttörhetetlen, hiszen minden élőlény egymáshoz van kapcsolva pontosan az ő éltető ereje által! Megváltozik a Földünk külseje, szigetek, partok tűnnek, el míg a tűzhányók (vulkánikus) ereje újabb területeket alkot és mindezek újabb, ismeretlen betegségeket hoznak magukkal. Szükséges lesz a változás az emberek viselkedésében, és ehhez a Földünk siet a segítségünkre hiszen a rezgése, belső lüktetése meggyorsul és ezt az ütemet kell nekünk is átvenni és ezzel kell gondolkodásunkat, érzelmeinket átalakítani.
Maga a Nap anyagi alakja, vonzereje (magnetikus ereje) is változáson esik át és ez is elősegíti a természeti csapásokat, a testi és lelki fájdalmakat, de egyben az összetartásra, egymás megbecsülésére fogja serkenti a népeket. A korszak végén minden ember elér a Tükör Szalonjába és saját maga lesz a bírája azon cselekedeteinek amelyeket egész életén át elkövetett; a jókat és a rosszakat maga fogja kettéválasztani és keresi azt a fejlődési fokozatot, mely az életének a célja volt, vagy lett volna. Ekkor fogja megérteni, hogy a Világmindenségnek fejlődni kell a teljesség eléréséhez és azt, hogy ennek mi is részei vagyunk!
Ez a jövendölés megérteti velünk, hogy mindezt el kell fogadnunk és változtatni kell a jelenlegi életünkön, továbblépni a fejlődés útján és ezzel tudjuk csak semlegesíteni a földi csapásokat. Csak ezzel tudja a fájdalmait enyhíteni minden ember.
A HARMADIK JÖVENDÖLÉS:
Azokat a gyors anyagi változásokat említi meg, mely a megszokott, eddigi földi életünket át fogja változtatni. Az elképzelt földi tengely kilengése fogja okozni a sarkokon található jegek olvadását, a tenger szintjének az emelkedését! A Föld földtani (geológiai) működése földrengéseket, szökőárakat okoz. A Földön az éghajlati változások rekkenő hőséget jósolnak. Ennek az oka a nap működésének a meggyorsulása, rezgéseinek a hatására a sugárzása erősödik és mindehhez az emberek által termelt levegő szennyezettsége is hozzájárul, mely a csapadékhullás hiányát fogja okozni. Ha nincs eső, nincs aratás, nincs élelem! A magas hőmérséklet mindig egy erős széljárást okoz, és növekedni fognak a szélvészek is, a Föld kiszáradása tüzeket okoz és mindez a Földön élők gazdasági életét zavarja meg, betegségeket, éhséget és közjóléti megmozdulásokat fog kiváltani.
A NEGYEDIK JÖVENDÖLÉS:
Beszél arról, hogy a mayák a jövendöléseiket csillagászati számításaik alapján készítették el. Ezt többek között a VÉNUSZ időszaka után. Ennek a keringése, időszakjának az útja 584 nap volt és ez a szám segítette a Napunk korszakának a számításához. A Vénusz, a magyar mesék Tündér Szép Ilonája szabad szemmel látható az égbolton mivel a Nap és a Föld között látható! A Drezdai Kódexben leírják, hogy minden 117 korszak után a Vénusz ugyanazon a helyen található az égbolton és pontosan ekkor a Napunk működése változásokon megy át, megjelennek a napfoltok, kitörések, és szelek Ránk hagyták örökségül, hogy minden 1 872 000 kin azaz 5125 év után Napunk ezen változásai sokkal erősebben észlelhetők és így nagyobb hatással vannak a földi életre is. Ilyenkor történnek a nagy természeti csapások. Ez a Kódex ugyanígy leírja azt is, 1, 366 560 évnek van egy 20 éves számolási különbsége ezzel a számmal, mely a kereszt templomában Palenquen megtalálható és éppen ezért nevezték az utolsó 20 évet 2012 december 22 előtt mint "az idő mely nem idő"! Tehát valójában az utolsó 20 év az az idő, amikor ezek a változások elkezdődnek, ettől az időtől kezdve kezd nagyobb mennyiségben csökkenni a villamos-delejes (elektromagnetikus) erő hatása a földön.
AZ ÖTÖDIK JÖVENDÖLÉS:
Az emberek félelmeiről beszél, azokról, melyek idő- változást okoznak testében, lelkében, vagy a fejlődésében. Minden olyan ismert rendszer, mely az emberiség félelmére építtetett sok-sok időn keresztül átváltozik, megsemmisülhet az egyik percről a másikra. Az Anyaföld és a hátán hordott népek helyzete egy egyforma, összehangolt fejlődésen esik át. Mindez szükséges lesz ahhoz, hogy a fejlődés egészen más, új alapokon alakuljon ki és mutassa meg az utat a TEREMTÉS megértéséhez. A villamos-delejes (elektromagnétikai) erők változása igen nagy hatással lesz minden műszaki megoldásra, korszerű műszerre, melyek működése nemcsak összetettebb, hibásabb lehet, hanem egyszerűen megjavíthatatlan állapotba is kerülhet, különösen a műholdak, melyekre a földi és a földön kívüli vonzerők és napkitörések egyenes hatással vannak, az ibolyántúli sugárzás miatt a műholdak körpályáját gyorsabbá teszi. A műholdak hiánya képzeletünkre bízza a földi zavar megjelenését a közlésfolyamatok minden területén, és ezzel a világ gazdaságának gyenge oszlopai összedőlnek, mely maga után von minden más világi csapást, az éhséget és ezzel a népek testi és lelki élete is válságba kerül, de ezzel egy időben kell megjelennie annak a szellemi útnak, melyen az emberiségnek el kell indulnia és melynek végén egy újabb, tisztább, fejlettebb erőny (energia), élet vár minden népre, akkor amikor átlép a VILÁGEGYETEMES (KOZMIKUS) HAJNALBA.
A HATODIK JÖVENDÖLÉS:
Megemlíti annak a hullócsillagnak (meteor) a megjelenését, melynek a jöveteléről már annyi, de annyi hamis mesének tűnő dolog kering a világ minden részén! Az pld. hogy a földöntúliak ezzel fogják megmenteni a föld lakóinak egy részét. Ellenben a hullócsillagok csak becsapódni tudnak a Földbe, hiszen senki sem irányítja és ez veszélyeztetheti az egész emberiség létét. Sok vallás is beszél ezekről a hullócsillagokról. A Bibliánk is például, de a mayák ismerete szerint anyagi és siquiakai eszközökkel el lehetne téríteni a pályájáról és nem engedni meg azt, hogy elérje a Földet. Ezek a hullócsillagok (meteorok) mindig megtalálhatók voltak a Naprendszerünkben, sőt többször már be is csapódtak.
Ismerjük a 65 millió évvel ezelőtt földünkbe csapódott meteor történetét, ott pontosan ahol a mayák éltek, s élnek ma is, a mexicoi Yucatan félszigeten CHIC-CHULUB falujánál az Atlanti óceánnál, Progreszo kikötője mellett és a becsapódás tere 180 km átmérőjű és ez alakította ki a GOLF ÖBÖLT. A hullócsillag becsapódása által haltak ki az ősi óriáshüllők. Isaac Newton volt az, aki már műszeres (technológiai) tudományai alapján megállapította azt, hogy egy vonzerő (magnetikus erő) az, ami mozgatja a bolygókat a Nap körül, jóval későbbi időkben mint a mayák és ezután Edmond Halley nem is olyan régen, Newton számításai után meg tudta határozni az üstökösök keringését is és ezzel azt, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy újra láthatók legyenek a Földünk közelében. A tudós maya csillagászok tudták azt, ha az égbolton megjelenik valamilyen, addig nem ismert, nem látott tárgy, az lehet igen zavaró (negatív) hatással a Földön élők részére és e veszély alapján nevezték zavaró (negatív) istennek. Innen ered e nép papjai által táplált sok miszticizmusa. Számtani, csillagászati tudása adta a jövőnek az ismereteit az anyagi jelenségek által.
AZ UTOLSÓ, A HETEDIK JÖVENDÖLÉS:
Leírja azt a hatalmas pillanatot amikor 2012. december 22-én a Földünk elhagyja a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) ÉJJELT és belép a VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) HAJNALBA és ennek a valóságos anyagi megnyilvánulását. Ezt egy csodálatos fénysugár megjelenése fogja az emberiség tudtára adni, ez ami összhangba hozza Földünk minden élőlényét és akkor már megengedi az emberiség kényszerű átalakítását. Új elmét, új alkalmat, új közlésrendszert vesz át ettől a meleg, vakító fénytől, mely a lelkébe szeretetet és békét fog sugározni! Ez maga már a HUNKAPU új erőnye, és ez az erőny lesz az, mely az örökletes egységek láncait (génláncokat) működésbe hozza két újabb örökletes egységgel (génlánccal) és az emberek testét egy nagyobb rezgésre állítja, és ezzel születik meg az új EMBER, A VILÁGEGYETEMI (KOZMIKUS) EMBER, a szónak a legszorosabb értelmében egy új anyagi műveltséggel (civilizációval) egy újabb 25920 éves NAPUTTAL! Nem lesz szüksége az emberiségnek többé törvényekre, nem lesz hazugság, bűn és büntetés. A világot egyetlen államrendszer (politikai központ) irányítja és ezzel nem lesz többé háború, harc, nem lesz gazdagság és szegénység! Az új rezgés segíti az emberiséget a félelmek ellen és ezzel nem lesz többé betegség a Földön. Természetesen a hit, a vallás is fejlődésen fog átesni az egyisten hívés fogalmában és a Szentháromság egy szent négyességgé fog válni, ahol a negyedik elem éppen maga a Világegyetemi (Galactikai) Alkotó Ember ember lesz! Visszaáll az ősi magiár maya káldeusi papok által tanított VILÁGEGYETEMI VALLÁS az ősi papi rendek tanítási rendszerével, azoknak a tanítóknak a tudásával, akik ismerték a 65-ös örökletes egységi (génlánci) rendszert, avagy ezzel talán rendelkeztek is? Itt Mexicóban az első FŐPAP ILTAR ezelőtt 13000 éve jelent meg a hitregék szerint és ez az évszám pontosan megegyezne a mayák nagy 25920 éves korszakának a félidejével, pontosan azzal az idővel, amikor az emberiség belépett a világegyetemi éjjelbe és megjelöli a korszak azon felét, amikor az emberiségnek igen nagy szüksége volt azokra a tanítókra, akik átsegíthették ezen a nehezebb útrészen a Földön élő emberiséget a Naprendszerünk körpályája VILÁGEGYETEMI ÉJJELÉN. A sok kutatásunk után tudjuk, hogy minden papi rend ez időtől fogva egy tudomány hirdetője volt, a világegyetemi ismerettel és egy közös ismeretlen nyelvet használtak ennek az átadásához! És ez nyelv a világ minden nyelvi fejlődési fokában jelen volt. Hosszú kutatóutamon találkoztam még igen sok más, az amerikai, látszólagosan tudatlan őshonos népek mai napig nem értett titkaival, melyek minden bizonnyal nem kevesebb értékűek mint amit ma már megfejtettek, megfejtettem. A cél, a munka megvan, csak idő és erőny hiányzik, azaz a kevés idő, mely még megadatott a HUNAPKU azon kevés erőnyének, mely napról napra kevesebb erőt ad ki magából! Hosszú időn át minden magyar ember ajkáról csak egy fohász szállt az Istenünkhöz! Ne felejtsd el szegény Magyart! nem! nem! a Jó Isten nem felejtette el a magyar népet, annyira nem, hogy ma egyedül áll fenn, mint annak a régi nagy papai rendeknek egy önálló állama, mely tanított, alkotott! Nem hagyta elfeledtetni a tudományát sem, hiszen ha tudatlanul is de bennünk él!
Egy új fohász, egy újabb szózat van születendőben!”