Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Elfeledtetett történelmünk

2010.09.08
Elfeledtetett történelmünk
 
 
Az embert mindig foglalkoztatja a múlt , a történelem.
Így vagyok ezzel én is.Több cikket és jónéhány könyvet is olvastam az utóbbi időben
a magyarság igaz történelméről és arról ,hogy tulajdonképpen a magyar nem is rokona a
finnugornak.
Kiszely István - aki 27 éven keresztül volt a Magyar Tudományos Akadémia doktora –
több évtizedes kutatásai bebizonyították,hogy genetikailag semmiféle rokonság nem köti össze a két népet. Az őstörténeti kutatásai során azonban még olyan nyomokra is sikerült
rábukkannia, amelyek szerint a bécsi kancellária 1821-ben kiadott írásában arra kéri fel az osztrák történészeket,hogy írjanak egy olyan történelmet a magyarságnak amelyre nem büszkék.Ekkor találták ki azt,hogy őseink az Ob folyó alsó folyása mentén,az Uraltól keletre éltek együtt a finnekkel.
2003-ban a  finnek már átírták történelemkönyveiket,amelyben elismerik a „tévedést”.
A másik cáfolata a rokoni kapcsolatnak az édes anyanyelvünk! Azt tanították,hogy szavaink
nagy részét a finnektől vettük át. Hogyan lehetséges ez, amikor a finn hangkészletből teljesen hiányoznak az alábbi fonémák:á,é,cs.gy,í,ny,ó,ő,sz,ty,ú,u,zs, összesen 14 hang,valamint a finnugor nyelvek nem használnak igekötőket sem!(Forrás:Comparative Grammar of the Uralic Languages, Stockholm 1960)
A következő cáfolatok maguk a régészeti kutatások eredményei, amelyek sokszor nem is magyar kutatóktól,régészektől származnak,tehát az elfogultság eleve kizárható.
Időben visszaugorva a Kárpát-medence területén ,Vértesszőllősön találták meg azt az ősember
csontvázat , amelyhez hasonlót ép állapotban máshol nem találtak. A koponyájának térfogata 1400cm3-nél nagyobb (a mai emberé 1450 cm3).Ez arról tanúskodik,hogy gondolkodásukban már igen fejlettek voltak őseink. Ezt bizonyítják a Tatáról, Süttőről, Tokodról,Csákvárról , a Kiskevély-i valamint a Szelim barlangból előkerült leletek , használati eszközök. Ezek szinte megegyeznek az Ázsia középső és déli részétől egészen Mezopotámiáig terjedő területeken talált leletekkel.Ezt a tényt a települések ősi nevei is őrzik.(Pl: a mai Jeruzsálem ősi városunk ,melynek nevében a sólyom, mint motívum található meg)Az itt élő népek egy azonos nyelvet beszéltek, amelynek nyelvtana a mai nyelvünkkel  szinte azonos.
A Kárpát – medencében Tatárlakán találták meg az eddig ismert legősibb írásos emléket, egy rovásírásos agyag amulettet,amely Kr.e.5200-ból származik . A rendelkezésre álló adatok alapján, Dr.Varga Zsigmond nyelvész bebizonyította,hogy:” a ma sumer-nak nevezett ősnyelv és a mai magyar nyelvünk nyelvtana 70%-os azonosságot mutat .A sumer nyelv a magyarok nyelvének nyelvemlékekkel ellenőrizhető és bizonyítható 5000 év távlatában megtalált ősi formája.”
Ezt bizonyítja még a Tihanyi Apátság Alapítólevelének nyelvezete is. 
Az egyéb tárgyi leletek alapján őseink bizonyíthatóan növénytermesztéssel és állattartással is foglalkoztak, tehát a rabló és fosztogató életmód sem sajátja a magyar nép életmódjának, mint ahogyan azt szeretnék elhitetni velünk.
Régi mondáink és hiedelemvilágunk pedig azonosságot mutat az Ázsiában maradt rokon törzsekével.Pl: Nimrud hatalmas birodalma és az ő két fiától származó nagy nemzetség.
A Sumer Birodalom után kezdett kiteljesedni a Hun Birodalom, amely már a Kárpát – medencéig és attól keletre terült el .Atilla hun király 395-ben Tápiószentmártonban született.
Ezután már csak egy lépés a honfoglalásunk, ami valójában a keleten maradt törzsek bevonulása volt.
Történelmünk HITELES ÉS MÉLTÓ leírását Mátyás Corvinái részletesen tartalmazták ,de furcsa módon ezeknek is pusztulniuk kellett az évszázadok folyamán.
Vajon kik és miért akarták és a mai napig akarják feledtetni a magyarsággal igaz történelmét?
Erre és még számos kérdésre kaphatunk választ Badinyi Jós Ferenc , Kiszely István ,
valamint számos külföldi szaktudós pl:prof Hideo Matsumoto, prof. Sir Bowring könyveiből.
 

                    Nem mi jöttünk Európába - Európa lett általunk!

Markaz, 2009.12.02.                                                  

Ferencz Ervin