Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VI. gyakorlat megvalósítása

2009.11.10
6. asztrális szirom kitartás-állhatatosság
E gyakorlat két aspektussal rendelkezik. Egyrészt törekedjünk a kitartás képességének kifejlesztésére: ne hagyjuk - különböző befolyásoknak engedve - a kitűzött célunktól eltéríteni magunkat. Az akadályok ne tartsanak vissza az elvégzendő dolgoktól (míg azokat helyesnek látjuk); hanem vegyük felhívásként a munkára, leküzdésre. A szívcsakra gyakorlatok eddigi végzésekor biztosan már többen gyakorolták ezt az erényt! Ha állhatatosan véghez visszük elhatározásainkat, akkor kialakulhat bennünk a korábban említett másik hatásként a belső egyensúly és harmónia. Az öt tulajdonság harmonizálásával megszületik az összhang az intellektus, az érzésvilág és a moralitás között. Ez adhat szellemi súlypontot, alapot és egyfajta szilárdságot az életben. Nem kell kerülnünk a nyitott együttélést a világgal, hagyjuk hatni magunkra. Ez a biztonságérzés az élet ide-oda húzó tényeitől nem menekülni késztet, hanem ellenkezőleg: a teljes odaadásra, a harmónia szilárd megőrzésére indít. Ehhez a tanítványnak öt lelki tulajdonságot kell az iskolázás során elsajátítania:
1. gondolatkontroll,
2. cselekedetkontroll,
3. érzelmi egyensúly,
4. pozitivitás,
5. hit, bizalom.
Aki ezekre időt fordított, annak most lelkében e jellemvonásokat harmonikus összecsengésbe kell hoznia. Az emberben ez megvalósulva a mélységes öröm és elégedettség érzését kelti, mintha az ember a bőrén túl terjedne, mint egy sugárzó lény.
Ily módon árasztja ki a Földtől a földön keresztül a szellemi világba a szeretetet mint gondolkodási erőt. Az öt gyakorlatot újra meg újra elővehetjük. Pontosan, lehetőleg írásban tervezzük meg a végrehajtás idejét! Válasszunk gyakorlatcsoportokat, például:
- 1. és 2., vagy 2. és 5.
- 1., 2. és 3., vagy 2., 3. és 4.
-1.,2.,3.és 4.
Fontos felismerni és összehasonlítani az egyes gyakorlatok hasonló és eltérő tulajdonságait!!! Figyeljük meg ezek hatását a három lelkierőre - gondolkodás, érzés, akarat - és kapcsolatba hozhatjuk az ellenerők működési szféráival.
Szívcsakra gyakorlatok
Asztrális testre ható
érzelemkontroll
Luciferi kísértés belső vetületének legyőzése
türelem, tolerancia
Luciferi kísértés külső vetületének legyőzése
Éteri testre ható
cselekedetkontroll
Ahrimáni hatás belső vetületének legyőzése
hit, bizalom
Ahrimáni hatás külső vetületének legyőzése
Fizikai testre ható
gondolatkontroll
Aszúrák támadásának belső vetületének legyőzése
kitartás,állhatatosság
Aszúrák támadásának külső vetületének legyőzése
Tudatosan fejleszthetünk ki hálát bizonyos dolgok iránt:
- e gyakorlat segítségével az Én átdolgozza a burkainkat
- az Én-tevékenységünk oka, hogy ezeket végre tudjuk hajtani
- testi-lelki felépítésünk is megváltozik ezáltal
- megérthetjük, hogy a mindennapi gondolkodás, érzés és akarat magasabb szintre emelkedik.
A hat gyakorlat egységes organizmust alkot. Egyes gyakorlatok poláris viszonyban állnak egymással: az egyik főleg a gyakorlóra, a másik inkább a világra vonatkozik (belső és külső vetület).
A hat gyakorlat következménye, hogy csökken a nehézségi erő az ember gondolkodási képességére, s így e tevékenység lassan eloldódik a mozdulatlan agytól, és az élő, életet adó szívvel köti össze magát. A káosz urai, az aszurák arra törekszenek - egészen lehatva a fizikális szintig -, hogy mindent formátlanná, kaotikussá tegyenek. Ma a Földön a fizikai test alapja a földi létnek, az inkarnációnak. Ha ez nincs, akkor nem lennénk képesek itt a Földön fejlődésre.
Ahogyan testünkön belül folyamatosan az anyag "kaotizálódik" és aztán újjáalakulva felépíti azt a megújuló sejtekben; úgy önálló, tudatos teremtőerőnk által az átalakító erő: a tiszta szeretet révén a mindenség harmóniájába illeszkedhetünk. Ez adja meg a szabadság formáját, a valódi rendet.
Az embereket mint gondolati lényeket a szeretet gyakorlása egymással összeköti. Krisztus áldozata teszi lehetővé, hogy az ember képes megnyitni szívcsakráját. Ő volt az első, aki teljes mértékben a szívével gondolkodott! Így a logikus gondolkodást is feltámasztotta. Az ember a bűnbeeséskor evett a megismerés fájáról, ezáltal belépett a földi létbe, halandó lett.
Ha az ember eszik az élet fájáról (azaz kifejleszti a szívgondolkodást) képes lesz legyőzni a halált és az új Paradicsomba emelkedni.
A fejgondolkodás az adott nyelven, a szívgondolkodás általános emberi szívnyelven történik.
"A szellemi kutatónak, ha a szívével átélteket közölni akarja, azokat a logikus gondolkodás ruhájába kell öltöztetnie."
Rudolf Steiner
Ahogyan Krisztus plántálta bele a Földbe az újfajta gondolkodás magvait, Michael kiszabadítja és eloldja a gondolatokat a fej tartományából, és szabaddá teszi azok számára a szívhez vezető utat. Az ott élettel újra feltöltött gondolatokba beáradhat a lényegtől áthatott szellemi valóság.
Így leszünk a kozmikus gondolatok éltetői, s azok által magunk is élővé válhatunk.
Emlékeztetőül:
- A gyakorlás kezdésére legalkalmasabb az ősz!- Érdemes írásban gyakorlási tervet készíteni, tapasztalatainkat egy naplóban rögzíteni. A kezdő napnak legyen meg a hangulata (például egy nevezetes nap).- Legalább négy hétig kell egy gyakorlatot végezni. (Legoptimálisabb addig, amíg az éteri áramlásokat biztosan érezzük.)- Az elsőtől haladjunk egyenként, mellévéve a következőket, majd a végén mind a hatot egyszerre végezzük.- Ha egy hatos ciklust befejeztünk (például 6 x 4 hét), akkor bizonyos szünet után elölről el lehet kezdeni.- Addig folytassuk az iskolázást, míg az egyes szirmokhoz tartozó erények szokássá válnak (azaz megváltozik étertestünk is).- Ha valami nem sikerül tökéletesen, elemezzük; tanuljunk belőle, és a következő ciklusban figyeljünk a hibaforrásokra.- Ha az ember egyéb ezoterikus gyakorlatot végez (meditáció, mantrázás, stb.), káros hatások is érhetik. Ilyenkor az ellenerők felfigyelnek az emberre, a szívcsakra gyakorlatok megvédenek az okkult praxis káros behatásaitól.- A csakrák felélesztése hosszabb folyamat (sokszor egy élet sem elegendő).- Nem lehet csak úgy "kinyittatni", mert visszazáródik!- Valóban akarjuk-e ezt a "vállalkozást"? (Jobb, ha nem kezdjük el, mintha megszakítjuk.)

Szent Mihálynak fénylő kardja villan,
Győzedelme megnyitja az eget,
Színe előtt félelmünk elillan,
Szíveinkben erő ébred!

Szolgálva őrizünk a fényben, Mennyei világtörténet,
Mióta a Földhöz csillagtávból Krisztus szent lépését cselekedte.

Váradi Tibor